„Je dokonané.“

Obdivuj Máriinu nezlomnú odvahu; pod krížom, s najväčšou možnou ľudskou bolesťou – niet takej bolesti, ako bola jej bolesť – plná odhodlania. – Pros ju o rovnakú statočnosť, aby si aj ty dokázal zostať pod Krížom. (Cesta, 508)

Nápis na kríži vyjadruje dôvod odsúdenia: Ježiš Nazaretský, židovský kráľ. A všetci, čo idú okolo, ho urážajú a posmievajú sa mu.

Je kráľom Izraela; nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.

Jeden zo zločincov sa ho zastáva:

Ale on neurobil nič zlé....

Potom sa na Ježiša obráti s pokornou prosbou plnou viery:

Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva .

Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji .

Vedľa Ježišovho kríža stojí Mária, jeho Matka, spolu s ostatnými nábožnými ženami. Ježišov pohľad padne na Matku a potom na učeníka, ktorého miluje. Obrátený k Matke povie:

Žena, hľa, tvoj syn!

A k učeníkovi:

Hľa, tvoja matka!

Obloha stemnela a tma zahalila zem. Je krátko pred treťou hodinou popoludní, keď Ježiš zvolá:

Eli, Eli, lema sabakthani? Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Vie, že čoskoro bude všetko dokonané, a tak, aby sa splnilo Písmo, povie:

Žíznim.

Vojaci namočia do octu špongiu, nastoknú ju na trstinu a podávajú Ježišovi k ústam. Ježiš okúsi. Potom zvolá:

Je dokonané.

Chrámová opona sa roztrhne na dvoje a zem sa otriasa. Ježiš zvolá veľkým hlasom:

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Nato vydýchol.

Miluj obetu, lebo je prameňom vnútorného života. Miluj kríž, ktorý je oltárom obety. Miluj bolesť tak, že ako Kristus vypiješ kalich až do dna. (Krížová cesta, 12 zastavenie)

Chcem dostávať správy emailom

email