„...pokojný pri všetkých starostiach...“

Keď – s pohľadom upretým na Boha – dokážeš byť pokojný pri všetkých starostiach, keď sa naučíš zabúdať na malichernosti, hnevy a závisti, ušetríš si mnoho energie, ktorú potrebuješ na to, aby si účinne pracoval v službe ľuďom. (Brázda, 856)

Bojuj proti hrubým stranám svojej povahy, proti svojmu egoizmu, proti svojej pohodlnosti, proti svojim prejavom antipatie… Okrem toho, že musíme mať spoluúčasť na Diele vykúpenia, cena, ktorá ti bude daná – dobre na to pomysli – bude priamo úmerná sejbe, ktorú si vykonal. (Brázda, 863)

Úloha kresťana: utopiť zlo v hojnosti dobra. Nejde o to, aby sme robili negatívne kampane a boli proti všetkému. Naopak: musíme žiť pozitívne, byť plní optimizmu, mladosti, radosti a pokoja; na všetkých hľadieť s pochopením: na tých, čo nasledujú Krista; aj na tých, čo ho opúšťajú alebo ho nepoznajú. – Mať pochopenie však neznamená nečinnosť, ani ľahostajnosť, ale aktivitu. (Brázda, 864)

Paradox: odkedy som sa rozhodol nasledovať radu žalmistu: ,,Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová,” každý deň mám v hlave menej starostí… A zároveň, účinnou prácou sa vyrieši všetko oveľa jasnejšie! (Brázda, 873)


Chcem dostávať správy emailom

email