„Čistota nie je bremeno.“

Proti čistému životu a svätej čistote sa dvíha jedna veľká prekážka, ktorej sme všetci vystavení: nebezpečenstvo malomeštiactva v duchovnom alebo profesionálnom živote, nebezpečenstvo – takisto pre tých, čo sú Bohom povolaní do manželstva – správať sa ako starí mládenci, sebci, ľudia bez lásky. – Z celej sily bojuj proti tomuto nebezpečenstvu a nemaj pritom žiadne zľutovanie. (Vyhňa, 89)

Ak budeme mať Božieho ducha, čistota pre nás nebude žiadnym ťaživým a pokorujúcim bremenom. Naopak, je radostným potvrdením toho, že láska, sebaovládanie a premáhanie sa nepochádzajú z tela ani z pudov, ale že vychádzajú z vôle, zvlášť ak je táto vôľa v zhode s vôľou Pána. Aby sme žili čisto, a nie iba zdržanlivo a počestne, musíme vášne podriadiť rozumu, avšak z vyššej pohnútky, z lásky.

Túto cnosť často prirovnávam ku krídlam, ktoré nám umožňujú prinášať Božie prikázania a učenie do každého prostredia na tejto zemi bez obáv, že sa nejako pošpiníme. Krídla – aj u vznešených vtákov, ktoré vzlietnu až nad oblaky – sú ťažké, veľmi ťažké. No bez nich by sa nedalo lietať. Pamätajte si to dobre a rozhodnite sa byť pevnými, až na vás doľahne pokušenie, šepkajúce, že čistota je neznesiteľným bremenom. Hlavu hore! Smerujte hore, až k slnku, prenasledujúc Lásku.

Hovoriť o tejto téme znamená hovoriť o Láske. Práve som vám naznačil, ako veľmi mi pomáha utiekať sa k Najsvätejšiemu Človečenstvu nášho Pána, neopísateľne úžasnej skutočnosti Boha, ktorý sa ponížil až tak, že sa stal človekom, a ktorý sa necíti byť pokorený tým, že na seba vzal naše telo so všetkými jeho obmedzeniami a slabosťami. Okrem hriechu, samozrejme, a to všetko len preto, lebo nás bláznivo miluje! Neponižuje sa tým, že sa k nám skláňa, naopak, tým nás povznáša a zbožšťuje na tele aj na duši. Odpovedať na túto jeho Lásku áno jasnou, horúcou a usporiadanou náklonnosťou, to je cnosť čistoty. (Boží priatelia, 177-178)

Chcem dostávať správy emailom

email