„Čas dennej meditácie.“

Ak si dostatočne vytrvalý v každodennej účasti na prednáškach len preto, že tam získaš nejaké vzdelanie… veľmi obmedzené; ako to, že nemáš vytrvalosť chodiť k Učiteľovi, ktorý ťa túži naučiť múdrosti vnútorného života, s príchuťou a náplňou večnosti? (Brázda, 663)

Akú hodnotu má nejaký človek alebo najprestížnejšia cena na svete v porovnaní s Ježišom Kristom, ktorý na teba stále čaká? (Brázda, 664)

Chvíľa každodenného rozjímania – priateľskej jednoty s Bohom – je vlastná ľuďom, čo vedia správne využívať svoj život; uvedomelým kresťanom, ktorí sa správajú dôsledne. (Brázda, 665)

Zamilovaní si nedokážu povedať zbohom: stále zostávajú spolu. – Či ty a ja milujeme takto Pána? (Brázda, 666)

Všímaš si, ako mnohí tvoji priatelia dokážu preukazovať veľkú jemnosť a citlivosť vo svojom správaní sa k osobám, ktoré milujú: k snúbenici, k manželke, k svojim deťom, k svojej rodine…? – Povedz im – a ty sám sa snaž! – že Pán si nezaslúži menej: nech sa aj voči nemu tak správajú! A ešte im poraď, aby si udržiavali túto jemnosť a citlivosť, ale žité s Ním a pre Neho, a dosiahnu šťastie, o akom nikdy nesnívali, už tu na zemi. (Brázda, 676)

Chcem dostávať správy emailom

email