„...aby ste sa každý jeden stali druhým Kristom.“

Stálo ťa veľa postupne odstraňovať a zabúdať na všetky svoje drobné starosti, osobné ambície: malé a banálne, ale zakorenené. – Namiesto toho si získal istotu, že tvojou radosťou i záujmom sú tvoji bratia, a iba oni, pretože si sa v blížnom naučil objaviť Ježiša Krista. (Brázda, 765)

Možno si niektorí z vás budú myslieť, že hovorím iba o okruhu vybraných osôb. Nedajte sa oklamať vlastnou zbabelosťou či pohodlnosťou. Snažte sa i vy precítiť Božie naliehanie, aby ste sa každý jeden stali druhým Kristom,ipse Christus, samotným Kristom, jednoducho aby váš život bol v súlade s vašou vierou, aby svätosť, o ktorú sa máme usilovať, nebola len nejakou svätosťou druhej kategórie, pretože niečo také vlastne nejestvuje. Tým prvoradým, čo sa od nás žiada a čo je v dokonalom súlade s našou prirodzenosťou, je milovať,keďže láska je zväzkom dokonalosti. Musíme milovať podľa jasne vysloveného prikázania, ktoré nám dáva sám Pán: ,,Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou,“ bez toho, žeby sme si čokoľvek nechali pre seba. V tom spočíva svätosť. (Boží priatelia, 6)

Chcem dostávať správy emailom

email