„A nehovoria si tí, čo sa milujú, vždy to isté?“

Svätý ruženec je mocná zbraň. Používaj ju s dôverou a budeš prekvapený z výsledkov. (Cesta, 558)

Na začiatku cesty, ktorá sa končí úplným zbláznením za Ježišom, je dôverná láska k Márii. Chceš milovať Pannu Máriu? -Stýkaj sa s ňou! - Ako? - Dobre sa modli ruženec našej nebeskej Matky!

Ale v ruženci... hovoríme vždy to isté! - Vždy to isté?... A nehovoria si zaľúbenci vždy to isté?... Nemyslíš, že ti ruženec prichodí jednotvárny preto, že namiesto toho, aby si formuloval slová ako človek, vydávaš zo seba iba prázdne zvuky, pričom tvoje myšlienky sú ďaleko od Boha? Okrem toho uváž: Pred každým desiatkom sa vyslovuje tajomstvo, o ktorom chceme rozjímať. Rozjímal si niekedy o týchto tajomstvách?

Staň sa malým! Poď so mnou - v tom je podstata môjho dôverného rozhovoru s tebou - a budeme žiť Ježišov, Máriin a Jozefov život.

Každý deň im preukážeme novú službu. Budeme počúvať ich rozhovory, uvidíme, ako Mesiáš rastie, budeme obdivovať tridsať rokov jeho života v ústraní... Budeme pri jeho utrpení a smrti... budeme žasnúť nad slávou jeho zmŕtvychvstania... Stručne povedané, unesení láskou (a niet inej lásky ako Láska) budeme rozjímať o každom okamihu Ježišovho života. (Svätý Ruženec, úvod)