Number of articles: 22

Už o týždeň bude blahorečená Guadalupe Ortiz de Landázuri

V sobotu 18. mája bude v španielskom Madride blahorečená Guadalupe Ortiz de Landázuri, prvá laička z Opus Dei. Guadalupe vo svojich 25 rokoch objavila, že svojou prácou môže slúžiť Bohu a začalo sa tak veľké dobrodružstvo, ktoré vyústilo až do blížiaceho sa blahorečenia.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Zázračná skúška

Musela som opakovať skúšku, ktorú som na prvýkrát nespravila. Dôvodom bolo to, že som sa dostatočne nepripravila, no bolo to kvôli veciam, ktoré som nemohla ovplyvniť. Na druhý pokus som sa však poriadne učila a išla som na ňu s dobrým pocitom, pretože som vedela, že som spravila všetko, čo bolo vo mojich silách.

Vypočuté prosby

Životopis Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri sa narodila v Madride, na sviatok Panny Márie Guadalupskej koncom roka 1916. Ako jedna z prvých žien študovala chémiu na vysokej škole a priekopnícky duch jej zostal po celý život.

Životopis

Dekrét o cnostiach božej služobníčky Guadalupe Ortiz de Landázuri

Sú dokázané v hrdinskom stupni teologálne cnosti viery, nádeje a lásky tak voči Bohu ako voči blížnemu a kardinálne cnosti rozvážnosti, spravodlivosti, miernosti a mravnej sily spolu s ostatnými od nich odvíjajúcimi sa u Božej služobníčky Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe v Mexiku: ponuka formácie pre všetkých

Guadalupe Ortiz de Landázuri, ktorá pomáhala v počiatkoch apoštolských aktivít Opus Dei v Mexiku, sa snažila poskytnúť kresťanskú formáciu ľuďom zo všetkých sociálnych vrstiev, vrátane chudobných mladých žien z poľnohospodárskeho vidieka.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Každý deň mi v niečom pomáha

Zistila som, že príhovor Guadalupe v každodenných, drobných problémoch je veľmi účinný.

Vypočuté prosby

Moja kolegyňa

Keďže mi Guadalupe udelila niekoľko milostí, spojených s mojou profesiou, rozhodla som sa, volať ju “moja kolegyňa”.

Vypočuté prosby

Od študentky po inžinierku

Študujem v prvom ročníku Strojárenskej technológie v Madride. Na ukončenie prvého semestra mi chýbala iba skúška z chemickej technológie I.

Vypočuté prosby

Schválený zázrak pripísaný chemičke Guadalupe Ortiz de Landázuri

Pápež František oprávnil Kongregáciu pre kauzy svätých k vydaniu dekrétu schvaľujúcemu zázrak pripisovaný Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), veriacej Opus Dei.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Aká bola Guadalupe?

Keď mala Mary Altozano 19 rokov, vďaka náhode stretla ctihodnú Guadalupe Ortiz de Landázuri. Toto stretnutie ovplyvnilo zvyšok jej života. O šesťdesiat rokov neskôr nám Mary ponúka svoje spomienky na Guadalupe.

Guadalupe Ortiz de Landázuri