Number of articles: 22

Rozhovor s postulátorom kauzy kanonizácie Guadalupe Ortiz de Landázuri

Otec Antonio Rodríguez de Rivera, postulátor kanonizačnej kauzy Guadalupe, odpovedá na niekoľko otázok, týkajúcich sa promulgácie dekrétu o jej hrdinských čnostiach.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Guadalupe Ortiz de Landázuri vyhlásená za ctihodnú

Pápež František dnes splnomocnil Kongregáciu pre kauzu svätých, aby vydala dekrét k 12 kauzám kanonizácie. Medzi nimi aj dekrét, vyhlasujúci hrdinské čnosti Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916 – 1975), veriacej Opus Dei.

Guadalupe Ortiz de Landázuri