Sú členovia vedení, aby mali jednotný pohľad na politické a spoločenské otázky?

Odpovede na často kladené otázky

Nie. Úloha Opus Dei a jeho záujmy sa týkajú výlučne duchovnej a apoštolskej oblasti. V žiadnej otázke, v ktorej Cirkev nedefinuje jasnú pozíciu (napríklad vo veľkej väčšine politických, sociálnych a ekonomických otázok), členovia Opus Dei jednajú ako ostatní katolícki občania. Uskutočňujú vlastné plány v tom, čo sa im zdá najlepšie, s úplnou slobodou a nezávislosťou. Opus Dei do toho nemôže zasahovať a ani nezasahuje.