Number of articles: 8

6. Čo bolo vraždenie betlehemských neviniatok? Zakladá sa na historických údajoch?

Šiesta z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

5. Oženil sa svätý Jozef druhýkrát?

Piata z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

3. Prečo sa oslavuje narodenie Ježiša 25. decembra?

Tretia z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

2. Čo bola hviezda na východe?

Druhá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

1. Čo naozaj vieme o Ježišovi?

Prvá z 54 otázok o Ježišovi Kristovi a Cirkvi, na ktoré odpovedá tím profesorov histórie a teológie z Navarskej univerzity.

Ježiš Kristus

Je členstvo tajné?

Odpovede na často kladené otázky

Opus Dei

Sú členovia vedení, aby mali jednotný pohľad na politické a spoločenské otázky?

Odpovede na často kladené otázky

Opus Dei

Je Opus Dei kontroverzné?

Odpovede na často kládene otázky

Opus Dei