Number of articles: 58

Protokol o riešení inštitucionálnych sťažností Prelatúry

Protokol prelatúry Opus Dei

Opus Dei

Živiť svoju vieru

Príbeh otca Matta, welského diecézneho kňaza, ktorý s pomocou Opus Dei nasledoval svoje povolanie do kňazstva. Video bolo natočené v roku 2022 pri príležitosti 75. výročia príchodu Opus Dei do Veľkej Británie. (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Prednáška Roberta kardinála Saraha pre kňazov v kostole sv. Prokopa v Sázave

Robert Kardinál Sarah, emeritný prefekt Dikastéria pre Boží kult a sviatosti, navštívil v septembri tohto roku Českú republiku. Okrem iných aktivít mal kardinál 18. septembra stretnutie vo Vzdelávacom centre Palouček a 19. septembra stretnutie v Kostole svätého Prokopa v Sázave.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

„Som nadšeným kňazom“

Kňaz z ostrova – ôsmeho z Kanárskych ostrovov –, ktorý má sotva 1000 obyvateľov. V súčasnosti je farárom v meste Arrecife (Lanzarote), kde má na starosti dve farnosti a všade sa s úsmevom usiluje prinášať evanjelium.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Ochrana maloletých

8. decembra 2021 regionálny vikár Opus Dei pre Česko a Slovensko schválil Normy na prešetrovanie v prípade obvinenia zo sexuálneho zneužívania maloletých. V tejto sekcii sa vysvetľuje, ako funguje protokol a uvádza sa kontakt.

Opus Dei

Pracujeme spoločne – nové video o spolupracovníkoch Opus Dei

Ľudia z celého sveta rozprávajú, čo znamená byť spolupracovníkom Opus Dei a ako im to pomáha v bežnom živote. (Video má nastaviteľné slovenské titulky. Treba kliknúť na ozubené koliesko a vybrať si zo zoznamu jazykov slovenčinu.)

Spolupracovníci

Aké dobrá môžu spolupracovníci získať?

Okrem formácie, ktorú im ponúka prelatúra, podávame krátky výklad o duchovných dobrách, ktoré spolupracovníci môžu získať.

Spolupracovníci

Aktivity Opus Dei

Krátke video o tom, ako Opus Dei pomáha svojim veriacim a tým, ktorí sa zúčastňujú v ich centrách aktivít na prehĺbenie svojho kresťanského života. (slovenské titulky)

Opus Dei

Všetko s úsmevom

Maria Spenger žije v rakúskom Grazi, je vydatá a má dve dcéry. Je spolupracovníčkou Opus Dei a je vďačná za formáciu, ktorá jej pomáha zachovať si pokoj vo všetkých okolnostiach a nachádzať Boha v ľuďoch, s ktorými sa denne stretáva.

Spolupracovníci

Niečo sa rodí na Ukrajine

Aliona je učiteľka, spolu s manželom Vadimom majú dve deti. Žijú v Kyjeve. S nadšením opisuje, ako spoznali Opus Dei a ako chápu svoju zodpovednosť, aby sa Dielo stalo v ich krajine známejším.

Spolupracovníci