Number of articles: 55

„Som nadšeným kňazom"

Kňaz z ostrova – ôsmeho z Kanárskych ostrovov –, ktorý má sotva 1000 obyvateľov. V súčasnosti je farárom v meste Arrecife (Lanzarote), kde má na starosti dve farnosti a všade sa s úsmevom usiluje prinášať evanjelium.

Kňazská spoločnosť Svätého kríža

Pracujeme spoločne – nové video o spolupracovníkoch Opus Dei

Ľudia z celého sveta rozprávajú, čo znamená byť spolupracovníkom Opus Dei a ako im to pomáha v bežnom živote. (Video má nastaviteľné slovenské titulky. Treba kliknúť na ozubené koliesko a vybrať si zo zoznamu jazykov slovenčinu.)

Spolupracovníci

Aké dobrá môžu spolupracovníci získať?

Okrem formácie, ktorú im ponúka prelatúra, podávame krátky výklad o duchovných dobrách, ktoré spolupracovníci môžu získať.

Spolupracovníci

Ochrana maloletých

Podľa inštrukcií vydaných Svätou stolicou, Prelatúra Opus Dei na Slovensku počíta s protokolmi na prešetrovanie zneužívania maloletých. V tejto sekcii sa vysvetľuje ako funguje protokol a uvádza sa kontakt.

Opus Dei

Aktivity Opus Dei

Krátke video o tom, ako Opus Dei pomáha svojim veriacim a tým, ktorí sa zúčastňujú v ich centrách aktivít na prehĺbenie svojho kresťanského života. (slovenské titulky)

Opus Dei

Všetko s úsmevom

Maria Spenger žije v rakúskom Grazi, je vydatá a má dve dcéry. Je spolupracovníčkou Opus Dei a je vďačná za formáciu, ktorá jej pomáha zachovať si pokoj vo všetkých okolnostiach a nachádzať Boha v ľuďoch, s ktorými sa denne stretáva.

Spolupracovníci

Niečo sa rodí na Ukrajine

Aliona je učiteľka, spolu s manželom Vadimom majú dve deti. Žijú v Kyjeve. S nadšením opisuje, ako spoznali Opus Dei a ako chápu svoju zodpovednosť, aby sa Dielo stalo v ich krajine známejším.

Spolupracovníci

Osobná prelatúra: Partikulárne právne normy

Z právneho hľadiska je Opus Dei osobnou prelatúrou Katolíckej cirkvi. Prelatúram, ktoré majú hierarchickú štruktúru, sú zverené osobitné pastoračné potreby.

Osobná prelatúra

Spolupracovníci Opus Dei na Slovensku

Úprimne sa odovzdávať v službe iným je také účinné, že to Boh odmeňuje pokorou plnou radosti. (Sv. Josemaría)

Spolupracovníci

Prvá otazka na besede

Beseda s prelatom Opus Dei v hoteli Carlton, Bratislava, 19. maja 2012 Prvá otazka

Opus Dei