Správa od preláta (september 2021)

Prelát Opus Dei nás pozýva oživiť našu jednotu s Pánom cez kríž.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Pred niekoľkými dňami, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, som si opäť pripomenul slová, ktoré nám 14. septembra 1969 na záver požehnania s relikviou Svätého Kríža povedal náš Otec. Vymenoval vtedy dôvody, pre ktoré by sme mali milovať kríž. Na záver ako jeden z dôvodov uviedol to, že vždy bude naším spoločníkom na ceste. Stretávame sa s ním osobne, v rôznych okolnostiach a rôznymi spôsobmi.

Preto je veľmi dobré vždy novým spôsobom oživovať vieru v účinnosť nášho spojenia s Ježišovým krížom. Môžeme si pripomenúť slová svätého Pavla: „na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1,24).

Vieme, že nesmiernej účinnosti Kristovej obety v skutočnosti nič nechýba. Boh sám však vo svojej Prozreteľnosti, ktorej úplne nerozumieme, chce, aby sme sa podieľali na uplatňovaní jej účinnosti. To je možné, pretože nás spravil účastníkmi Ježišovho synovstva v Otcovi mocou Ducha Svätého: „Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ (Rim 8,17).

Často nám pomáhajú vonkajšie znaky. V tomto zmysle, ako povedal pápež František, sú obrazy kríža, ktoré máme vo svojej blízkosti – na pracovisku, doma a tak ďalej – pozvaním k zjednoteniu s Pánom.

Sprevádzanie Panny Márie v blízkosti kríža pomôže nášmu srdcu, aby vedelo ako „čítať v knihe, ktorou je ukrižovaný Kristus: aby nás naplnila pokojom, radosťou a túžbou po svätosti“ (sv. Josemaría, Rozjímanie 15. septembra 1970)

S veľkou láskou vás žehná

Váš Otec

Rím, 20. septembra 2021