Správa od preláta - jún 2019

Aj keď sa radosť nemusí prejavovať rovnakým spôsobom v každej chvíli a vo všetkých okolnostiach, vždy môžeme žiť radostne – v momentoch keď sa cítim príjemne, ale aj vtedy, keď prežívame utrpenie.

Opus Dei - Správa od preláta - jún 2019

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

V tomto mesiaci jún oslavujeme slávnosti a sviatky podstatné pre našu vieru: od 2. júna, kedy bola slávnosť Nanebovstúpenia Pána, až do nasledujúceho 29. júna, slávnosti svätých Petra a Pavla. Všetky a každý so svojimi špecifikami, sú pre nás príležitosťou k hlbšej vďačnosti Bohu za jeho nesmiernu lásku. Dôsledkom toho nás tieto sviatky vedú k tomu, aby sme zdieľali svoje radosti, radosti z intenzívneho rodinného života, či už v centrách Diela alebo v domovoch pridružených a supernumerárov.

Aj keď sa radosť nemusí prejavovať rovnakým spôsobom v každej chvíli a vo všetkých okolnostiach, vždy môžeme žiť radostne – v momentoch keď sa cítim príjemne, ale aj vtedy keď prežívame utrpenie. Tak ako apoštolom, aj nám všetkým Ježiš hovorí: "aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná" (Jn 15,11). A svätý Pavol nás povzbudzuje: "Ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem: Radujte sa!" (Flp 4,4).

V tomto zmysle ani skúsenosť z našej slabosti a z našich hriechov by nás nemala napĺňať smútkom, pretože ako to zakúsil márnotratný syn (porov. Lk 15,22-24), autentická radosť sa rodí z istoty, že sme vždy neskutočne milovaní Bohom, ktorý nám pripravuje "veľkú hostinu – hlbokú radosť ľútosti" (List 14-II-1974, č. 7).

Tak budeme môcť byť vždy s Ježišom rozsievačmi pokoja a radosti.

S láskou vás žehná, váš otec