Správa od preláta (22. novembra 2020)

Na slávnosť Krista Kráľa nás Mons. Ocáriz pozýva, aby sme rozjímali nad slovami svätého Josemaríu a dovolili Kristovi kraľovať aj v nás.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a synov!

Ubehlo iba zopár dní odvtedy, čo ste dostali obsiahly list o niektorých charakteristikách nášho odovzdania sa v Diele (pozn. prekladateľa: v slovenčine vyjde list už onedlho). Chcel by som vás povzbudiť, aby ste pokračovali v jeho čítaní a hĺbaní nad jeho obsahom. Taktiež pozývam spolupracovníkov a tých, ktorí sa podieľajú na diele svätého Rafaela, aby ste si ho aj vy prečítali, lebo vám môže pomôcť lepšie spoznať Dielo a viac ho považovať za svoje.

Aj naďalej sa modlite k Pánovi za tých, ktorí včera za týchto zvláštnych zdravotných okolností prijali diakonskú vysviacku. Modlime sa aj za toľké utrpenie, ktoré táto pandémia aj naďalej spôsobuje ľuďom po celom svete.

Dnes, na slávnosť Krista Kráľa, môžeme znova rozjímať nad slovami svätého Josemáriu: „na to, aby vo mne mohol kraľovať, potrebujem jeho hojnú milosť. Jedine tak sa môže každý úder môjho srdca, každý nádych, aj ten najobyčajnejší pohľad, aj to najbežnejšie slovo či najzákladnejší pocit zmeniť na hosana môjmu Kristovi Kráľovi“. (Ísť s Kristom, bod 181)

Ak cítime, že osobne sa nachádzame od tohto ideálu veľmi ďaleko, nie je to dôvod na to, aby sme ho považovali za nemožný alebo aby sme sa nechali odradiť. Ak dáme z našej strany, čo môžeme, Božia milosť, možno aj bez toho, aby sme si to všimli, postupne stotožní naše srdce so srdcom Ježiša Krista.

S veľkou láskou vás žehná

váš Otec

Rím, 22. november 2020