Správa od preláta (15. marca 2024)

S blížiacim sa Veľkým týždňom nás prelát Opus Dei vyzýva, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme sprítomniť Krista vo svojom živote.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Blížiaci sa Veľký týždeň nás už teraz pozýva k intenzívnejšiemu rozjímaniu o Ježišovi Kristovi na kríži. Pomáha nám v tom liturgický pôst, ktorý nás, podobne ako všetky rozmery kresťanského života, vedie k tomu, aby sme sa stotožnili s Ježišom. Pripomínam si tie slová, ktoré svätý Josemaría adresoval skupine svojich synov a dcér: "Ukážte jasne Krista, ktorým ste, svojím životom, svojou Láskou, svojím duchom služby, svojou horlivosťou v práci, svojím porozumením, svojou horlivosťou za duše" (13. júna 1974). S pomocou milosti môžeme vždy rásť v láske, ktorá nezostáva povrchná, ale prejavuje sa aj v starostlivosti o druhých. Duch služby, účinná túžba milovať skutkami každého človeka takého, aký je - s jeho cnosťami i chybami - odráža napriek našej malosti Pánovu tvár.

Ďalším spôsobom ukazovať Krista je poslušnosť. Počas Veľkého týždňa budeme uvažovať o tom, ako sa Ježiš "uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži" (Flp 2, 8). Odporúčam vám, aby ste pokračovali v meditácii nad listom o poslušnosti, ktorý som vám poslal minulý mesiac. Ako som povedal, potrebujeme žiť inteligentnú poslušnosť, integrovanú do našej slobody. Takto sa nenecháme strhnúť udalosťami, ale budeme mať srdce pozorné na to, čo nám chce Boh povedať prostredníctvom ľudí a okolností.

O niekoľko dní budeme sláviť slávnosť svätého Jozefa. Pri rozjímaní o jeho živote vidíme, že popri chvíľach radosti nechýbal ani smútok a pochybnosti. Vďaka dôvere v plány, ktoré mu Boh pripravil, našiel šťastie, ktoré nezáviselo ani tak od vonkajších vecí, ako od jeho spojenia s Ježišom a Máriou. Môžeme ho prosiť, aby nás naučil lepšie sa stýkať s Ježišom a Máriou, a tak mať silu a radosť slúžiť druhým.

Spolieham sa na vaše modlitby za moje úmysly. Medzi nimi aj za prácu, ktorú vykonávame so Svätou stolicou na úprave štatútov. Pred niekoľkými týždňami sme sa stretli na Dikastériu pre klérus v priateľskej a rodinnej atmosfére. Pokračujte v zverovaní ďalších krokov tejto práce s pokojom a vyrovnanosťou.

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Fernando Ocáriz

Rím, 15. marca 2024