Správa od preláta (12. augusta 2020)

​Viera nám pomáha objaviť dobro vo všetkých situáciách, a to aj v tých bolestivých. Ako nám pripomína Mons. Ocáriz slovami svätého Pavla, „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“

Opus Dei - Správa od preláta (12. augusta 2020)

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

Počas posledných mesiacov a hlavne odvtedy, čo začala svetová zdravotnícka kríza, sme často počuli vetu „všetko bude dobré“. Často je to iba spôsob, ako niekoho utešiť v ťažkých chvíľach. No môže získať hlbší zmysel, a to ten, čo majú slová svätého Pavla, ktoré svätý Josemaría zhrnul do strelnej modlitby omnia in bonum: „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28).

Toto dobro však nie vždy hneď vidno a niekedy sa môže stať, že ho neuvidíme vôbec. To, že sa snažíme byť blízko pri Bohu, nás neuchráni od normálnych vecí, akými je únava, neporozumenie či utrpenie. Táto blízkosť nám však môže pomôcť prežiť všetky tieto veci iným spôsobom. V týchto dňoch trpíme spolu s Libanonom a toto utrpenie môžeme premeniť na modlitbu za zosnulých a ich rodiny, za ďalších poškodených ako aj za stabilitu krajiny.

Povedať naozaj omnia in bonum je otázkou viery a našej odpovede na túto vieru, prostredníctvom obrátenia srdca (lásky k Bohu a druhým) zoči-voči vlastnej bolesti a bolesti druhých. S touto vierou môžeme dokonca spolupracovať na uskutočňovaní dobra mnohými spôsobmi.

Preto ak niekedy cítime, že naša viera ochabuje, modlime sa s dôverou: Pane, daj mi väčšiu vieru (porov. Lk 17,5) a spolu s vierou aj lásku a s láskou nádej a radosť.

S veľkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Pamplona, 12. augusta 2020