Správa od preláta (10. septembra 2020)

​15. septembra uplynie 45 rokov od zvolenia blahoslaveného Álvara za prvého nasledovníka svätého Josemaríu. Pri príležitosti tohto výročia nás Mons. Ocáriz pozýva uvažovať o jeho osobe ako začiatku kontinuity vo vernosti duchu Opus Dei.

Milovaní, nech Ježiš chráni moje dcéry a mojich synov!

15. septembra uplynie 45 rokov od zvolenia otca Álvara za prvého nasledovníka svätého Josemaríu. Bol to veľmi dôležitý moment, pretože s jeho osobou začala kontinuita vo vernosti dedičstvu nášho zakladateľa, učiac nás vniesť ducha Opus Dei do všedných dní nášho života. Blahoslavený Álvaro odštartoval túto dobu svojou osobnou vernosťou: v ňom vidíme, že svätosť v obyčajných veciach je darom od Boha, ktorý robí šťastných nás aj ľudí v našom okolí.

Počas týchto dní vás tak pozývam uvažovať o príklade otca Álvara, ktorý bol silnou skalou – saxum­ – o ktorú sa náš Otec mohol oprieť, a ktorá vedela podoprieť ostatných. To bolo možné najmä vďaka jeho jednote s Ježišom Kristom, zdrojom jeho vernosti, pokoja a radosti. Tým môže byť Ježiš aj pre nás, pretože Kristus je „život nášho života“, ako hovoril svätý Josemaría (Krížová cesta, 14. zastavenie). Toto výročie je výbornou príležitosťou, aby sme si aj my upevnili svoju túžbu byť vernými pokračovateľmi ducha Opus Dei v službe Cirkvi a všetkým dušiam.

Len nedávno sa konala vysviacka 29 nových kňazov Prelatúry. Vzdávajme Bohu vďaky za dar kňazstva a modlime sa za novokňazov.

15. septembra sa slávi liturgická pamiatka Sedembolestnej Panny Márie. Nech nám ona, silná pod krížom, vyprosí vždy od Pána, aby sme boli osobne verní v kontinuite. To so sebou rôznymi spôsobmi prináša byť s Ježišom na Kríži s podporou Márie.

S láskou Vás žehná

Váš Otec

Rím, 10. septembra 2020