Spomienka na svätého Severína

Vo Villa Tevere, sídle Opus Dei, sa uchovávajú relikvie svätého Severína, rímskeho vojaka z 2. alebo 3. storočia, ktorý bol umučený pre svoju vieru. V centrách prelatúry sa 8. novembra zvyčajne slávi votívna omša na počesť svätého Severína.

Oratorio de san José, Villa Tevere. Bajo el altar, las reliquias de san Severino.
Oratorio de san José, Villa Tevere. Bajo el altar, las reliquias de san Severino.

V roku 1957 kardinál Marcello Mimmi, neapolský arcibiskup, daroval svätému Josemaríovi relikvie, ktoré boli uložené v sakristii kostola Gesù Vecchio. Rozpráva o tom spisovateľka Carmela Politi Cenere vo svojej knihe Napoli e le certezze di san Josemaría (Rolando Editore, 2010).

Relikvie svätého Severína daroval v polovici 19. storočia pápež Gregor XVI. neapolskému kostolu svätých Matúša a Františka, odkiaľ boli po rokoch prenesené do kostola Gesù Vecchio.

podľa tradície je svätý severín rímsky vojak umučený v 2. alebo 3. storočí

V Neapole je úcta k relikviám jednou z vecí, ktoré najviac priťahujú pozornosť návštevníkov mestských kostolov. V kostole Gesù Vecchio, v tom istom, v ktorého sakristii sa uchovávali relikvie svätého Severína, sa nachádza kaplnka s dvoma vysokými bočnými stenami, ktoré sú úplne pokryté relikviármi, pričom každý z nich je jasne označený svätcom, ktorého pozostatky sa uchovávajú.

Patróna Neapola, svätého Jenára, katedrála uchováva ako jeden zo svojich najväčších pokladov slávnu relikviu jeho krvi.

Rímsky vojak v prvých storočiach kresťanstva

O živote svätého Severína je známe len málo: podľa tradície ide o rímskeho vojaka, ktorý bol umučený v 2. alebo 3. storočí. Rímske martyrológium z roku 1930 dodáva, že bol umučený za Diokleciána a že jeho relikvie sa uchovávajú v rímskych katakombách.Jeho osoba sa spája so štyrmi rímskymi mučeníkmi z Via Labicana. Severinus znamená prísny, pevný: meno môže byť posmrtným titulom na pamiatku jeho mučeníckej smrti.Zhrnutie zložitej histórie týchto relikvií, v ktorej je stále čo skúmať, nájdete v článku Juana Miguela Ferrera El culto al mártir san Severino.

Actualmente, las reliquias de ese mártir son veneradas en un oratorio dedicado a san José en Villa Tevere
V súčasnosti sa relikvie mučeníka uctievajú v kaplnke zasvätenej sv. Jozefovi vo Villa Tevere

Relikvie svätého Severína v Ríme

Relikvie tohto mučeníka sa v súčasnosti uctievajú v kaplnke zasvätenej svätému Jozefovi vo Villa Tevere. V roku 1958 Svätá stolica udelila centrám Opus Dei právo sláviť svätú Omšu svätého Severína v prvý novembrový deň bez iných spomienkových slávností.

svätý josemaría chcel, aby udelenie svätej stolice na slávenie tejto svätej omše bolo príležitosťou pre jeho deti, aby posilnili svoje spojenie so srdcom diela

25. marca 2013 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí - v nadväznosti na toto právo - určila 8. november (alebo najbližší deň, ktorý tomu nebráni) ako deň slávenia tejto votívnej omše ku cti svätého Severína.

Týmto spôsobom sa jeho pamiatka spája s veľmi starou tradíciou mučeníkov z Via Labicana, ktorá sa v tento deň slávi už po stáročia.

Svätý Josemaría chcel, aby udelenie Svätej stolice na slávenie tejto svätej Omše bolo príležitosťou pre jeho deti, aby posilnili svoje spojenie so srdcom Diela, práve preto, že jeho relikvie sa uchovávajú vo Villa Tevere, centrálnom sídle v Ríme.

Pre Carmelu Politi Cenere sú relikvie svätého Severína „symbolom spoločenstva s Cirkvou a so všetkými mestami sveta“. V skutočnosti relikvie mučeníkov nikdy nie sú krvou, ktorá volá po pomste; naopak, sú výzvou k zjednoteniu ľudí v Kristovi, Spasiteľovi sveta.