Sedem nedieľ k sv. Jozefovi

V rámci dávnej tradície Cirkvi sa veriaci pripravovali na sviatok svätého Jozefa 19. marca tým, že mu zasvätili sedem predchádzajúcich nedieľ, čím si spomínali na jeho sedem bolestí a radostí.

Pápež Gregor XVI. nabádal k tejto zbožnosti k sv. Jozefovi tým, že s ňou spojil mnohé odpustky a blahoslavený pápež Pius IX vyzýval veriacich, aby prosili sv. Jozefa za zmiernenie utrpenia, ktoré si Cirkev v tých časoch musela vystáť.

Niekoľko zdrojov, z ktorých možno lepšie spoznať sv. Jozefa:

Apoštolská exhortácia Redemptoris Custos sv. Jána Pavla II

Sedem bolestí a radostí sv. Jozefa (svätyňa v Torreciudad)

,,V Jozefovej dielne“ (homília sv. Josemaríu) v knihe ,,Ísť s Kristom“

,,Svätý Josemaría a úloha svätého Jozefa v kresťanskom živote“ (článok Lucasa Matea-Secu)