23 januára: prvé výročie zvolenia a vymenovania za Preláta

"V tento deň môjho prvého výročia zvolenia za Preláta Opus Dei na vás všetkých veľmi myslím z Brazílie a zároveň sa cítim byť sprevádzaný vašou modlitbou. Zverujem Panne Márii z Aparecida vaše radosti, starosti a iniciatívy v službe dušiam a spoločnosti". Fernando

Mons. Fernando Ocáriz, od 21. januára sa nachádza v Brazílií, a prosí o pomoc Pannu Máriu z Aparecida.