Number of articles: 1

Prelát v Manile (Filipíny), 26. júla až 3. augusta 2023

Prehľad najdôležitejších aktivít Preláta v Manile.

Od preláta