Posolstvo preláta po audiencii u pápeža Františka

Pápež František v sobotu 3. júna prijal na súkromnej audiencii Mons. Fernanda Ocáriza. Pri tejto príležitosti zverejňujeme posolstvo preláta Opus Dei.

Fotografia z audience u pápeža Františka (3. júna 2023)

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Chcem sa s vami podeliť o radosť z toho, že ma dnes prijal na audiencii Svätý Otec František. Počas audiencie som mu vyjadril priazeň a jednotu, ktorú k nemu prechovávajú veriaci Opus Dei a informoval som ho o práci, ktorá sa uskutočnila v apríli počas Mimoriadneho generálneho kongresu. Taktiež som mu opísal atmosféru, ktorá počas tých dní panovala, ako aj túžbu po vernosti charizme svätého Josemáríu a po jednote s pápežom, ktorú bolo cítiť u všetkých účastníkov. Zároveň som Svätého Otca informoval, že sme začali pracovať s Dikastériom pre klérus na dokumente, ktorý vzišiel z kongresu a ktorý má potvrdiť Svätá stolica.

S otcom Marianom, ktorý ma sprevádzal, sme mali možnosť porozprávať pápežovi o niekoľkých apoštolských iniciatívach, ktoré podporujú ľudia z Diela a ktoré sa snažia hlásať a zvestovať evanjelium a tak slúžiť mnohým ľuďom.

Svätý Otec mal radosť zo všetkého, čo počul, pochvalne sa vyjadril o dobre, ktoré konajú ľudia z Opus Dei vo svete, a zároveň nás povzbudil, aby sme všade šírili nášho ducha v službe Cirkvi.

Nakoniec požehnal nás aj všetkých ľudí z Opus Dei a všetkých tých, ktorí sú tým či oným spôsobom v kontakte s Dielom.

Aj keď to už určite robíte, prosím vás, aby ste sa veľa modlili sa pápeža a za jeho úmysly. V tomto mesiaci, keď opäť slávime sviatok svätého Josemáriu, zverme jeho príhovoru prácu ďalších mesiacov.

So všetkou láskou vás žehná

váš Otec

Fernando Ocáriz

Rím, 3. júna 2023