Pomôcka k spovedi

Tento jednoduchý a jasný grafický návod už pomohol pristúpiť k sviatosti Božieho milosrdenstva mnohým veriacim vo farnosti Panny Márie Kráľovnej Pokoja v írskom Dubline. V článku uvádzame aj nové preklady otázok pre spytovanie svedomia podľa Desatora, pre dospelých, pre dospievajúcich a pre deti.

Pri nedávnom stretnutí vyzval pápež František preláta Opus Dei , aby naďalej zdôrazňoval význam sviatosti zmierenia.

Otec Fergus O'Connor

Vo farnosti Panny Márie Kráľovnej Pokoja v Dubline, ktorá je zverená do pastoračnej starostlivosti Prelatúre Opus Dei, miestny farár Fergus O’Connor ponúka svojim farníkom jednoduchý a jasný grafický návod, ako presne pristúpiť k sviatosti zmierenia. Na druhej strane návodu je niekoľko otázok, ktoré môžu pomôcť veriacim vykonať si dobré spytovanie svedomia. Mnohí farníci pozitívne reagovali na túto iniciatívu a pomôcku aj využili pred spoveďou.

Otázky pre spytovanie svedomia sú k dispozícii aj v slovenčine:

Spytovanie svedomia podľa Desatora Božích prikázaní TU

Spytovanie svedomia pre dospelých TU

Spytovanie svedomia pre dospievajúcich TU

Spytovanie svedomia pre deti TU

Otec Fergus odpovedá na niekoľko otázok o tejto iniciatíve.

Prečo ste sa rozhodli zostaviť takýto návod na spoveď? Odkiaľ pochádza ten nápad?

V júni v roku 2012 sa konal v Írsku Medzinárodný eucharistický kongres na mieste, ktoré je blízko našej farnosti. Využili sme túto príležitosť na niektoré úpravy v kostole, v rámci ktorých sme inštalovali aj štyri nové spovednice.

Snažili sme sa vybrať spovednice, ktoré vytvárajú atmosféru príjemného miesta, sú zvukotesné, aby aj ľudia s narušeným sluchom mohli rozprávať hlasnejšie s kňazom. Potom jeden ďalší kňaz z Opus Dei navrhol, že by sme mohli načrtnúť schému jednotlivých krokov pre dobrú spoveď. Tá myšlienka sa mi veľmi zapáčila.

Prečo je potrebné takto vysvetľovať jednotlivé kroky pri sviatosti zmierenia? Dnes už mnoho ľudí zabudlo, ako sa majú ísť vyspovedať, alebo sa to nikdy ani nenaučili. Tento návod im pomáha preklenúť obavy z neznámeho a ukazuje im, aké jednoduché je pokľaknúť a prosiť Boha o odpustenie.

Vchod do jednej zo spovedníc vo farnosti

Kto najviac využíva tento návod k svätej spovedi?

Ako obzvlášť užitočný sa ukazuje pre mladých ľudí, vo veku od 15 do 35 rokov. Žiaľ, po birmovke mnohí z nich zabúdajú na to, že majú možnosť často spočinúť v tomto Pánovom milosrdnom objatí. Keď potom uvidia tento návod, poslúži to pre nich ako dobrý impulz.

Takže, máte s tým pozitívnu skúsenosť?

Veľmi pozitívnu. Vďaka Pánu Bohu, vo farnosti Panny Márie Kráľovnej Pokoja chodí teraz na spoveď mnoho ľudí. Myslím, že je viacero faktorov, ktoré vysvetľujú každoročný sústavný nárast počtu spovedí. Na prvom mieste je fakt, že kňazi sú k dispozícii veriacim na svätú spoveď. 20 minút pred každou svätou omšou je v spovednici kňaz a zostáva tam až do konca svätej omše. V sobotu sú kňazi k dispozícii aj niekoľko hodín.

Takáto informácia sa ústne rozšíri medzi veriacimi, ľudia vedia, že sa tu dá ísť bez problémov na spoveď, a že ich tam kňaz s radosťou očakáva. Mnohých ľudí dokáže povzbudiť aj to, keď vidia iných vychádzať zo spovednice s úsmevom

Na druhej strane návodu je spytovanie svedomia

A potom samozrejme, keď Duch Svätý pobáda dušu, aby sa navrátila k Bohu, získala odpustenie hriechov, aby znovu mohla žiť v radostnej blízkosti s Kristom, tento jednoduchý a jasný návod sa ukazuje byť ako veľká pomôcka.

Okrem týchto návodov ponúka naša webová stránka aj ďalšie materiály , ktoré môžu uľahčiť ľuďom zmierenie s Bohom. Niektorí nás našli jednoducho, keď do Googla zadali ,,Spoveď Dublin". Privedie ich to na našu internetovú stránku s textami pápeža Františka a Benedikta XVI., týkajúcimi sa sviatosti zmierenia. Ponúkame im tiež texty na spytovanie svedomia, s konkrétnymi otázkami, ktoré im pomôžu duchovne sa pripraviť.

Ponúkate rôzne texty s otázkami pre spytovanie svedomia. Prečo je to tak?

Jeden ,,formát" nemôže sadnúť každému. Máme otázky pre dospelých, dospievajúcich, pre deti.

Tieto otázky pre spytovanie svedomia pomáhajú či už mladým, alebo starým, aby zvažovali rôzne oblasti, v ktorých možno urazili Boha a ublížili iným ľuďom, alebo aj samým sebe.

To najdôležitejšie však je ľútosť. Ľútosť, žiaľ prameniaci z lásky, ktorá nám, v Cirkvi, sprístupňuje nežné a milosrdné Božie odpustenie.

opusdei.org