Number of articles: 5

Escriva.org

Knihy svätého Josemaríu pomáhajú tým, ktorí sa chcú v bežnom živote stretnúť s Bohom. Prvá kniha, Cesta, vyšla v roku 1939. Spustenie novej webovej stránky escriva.org uľahčuje prístup k mnohým spisom zakladateľa Opus Dei.

Knihy

Kniha Cesta v Havane

"Poprosila som nášho Pána, aby ma nenechal zomrieť skôr, než budem môcť znovu držať tú knihu v rukách“, spomína staršia pani v Havane.

Správy

Nové vydanie knihy Vyhňa

​Vyhňa je skutočne knihou plnou ohňa. Čítanie tejto knihy a rozjímanie nad ňou môže mnohých ľudí priviesť do vyhne Božej lásky a roznietiť v nich túžbu po svätosti a apoštoláte.

Knihy

Nové vydanie knihy Brázda

Táto kniha obsahuje cenné skúsenosti, rady a ponaučenia pre plnohodnotný kresťanský život. Kniha je rozdelená do tematických celkov pokrývajúcich široké spektrum kresťanského pohľadu na veci ako napr.: modlitba, pokánie, priateľstvo, radosť, láska atď.

Knihy

Nové vydanie Krížovej cesty a Svätého Ruženca od svätého Josemaríu

Minulý týždeň vyšlo na Slovensku nové vydanie Krížovej cesty a Svätého Ruženca od Sv. Josemaríu. Knihu vydalo vydavateľstvo Lúč

Knihy