Number of articles: 4

Svätosť v rodinách sveta

V Roku rodiny Amoris laetitia pripravilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život príručku o svätosti v rodinách, aby všetkým, ktorí v nich žijú, poskytla návod na odhalenie krásy ich povolania do manželstva a rodiny.

Nové vydanie knihy Vyhňa

​Vyhňa je skutočne knihou plnou ohňa. Čítanie tejto knihy a rozjímanie nad ňou môže mnohých ľudí priviesť do vyhne Božej lásky a roznietiť v nich túžbu po svätosti a apoštoláte.

Knihy

Nové vydanie knihy Brázda

Táto kniha obsahuje cenné skúsenosti, rady a ponaučenia pre plnohodnotný kresťanský život. Kniha je rozdelená do tematických celkov pokrývajúcich široké spektrum kresťanského pohľadu na veci ako napr.: modlitba, pokánie, priateľstvo, radosť, láska atď.

Knihy

Nové vydanie Krížovej cesty a Svätého Ruženca od svätého Josemaríu

Minulý týždeň vyšlo na Slovensku nové vydanie Krížovej cesty a Svätého Ruženca od Sv. Josemaríu. Knihu vydalo vydavateľstvo Lúč

Knihy