List pápeža Františka pre mládež z UNIVU

Pri príležitosti 50. výročia univerzitného kongresu UNIV poslal pápež František účastníkom list. Ponúkame pápežov list a jeho preklad. Na tomto kongrese sa zúčastní 15 Slovákov.

O Opus Dei
Opus Dei - List pápeža Františka pre mládež z UNIVU

Vatikán, 16. marca 2018

Milí mladí,

pri príležitosti 50. výročia tohto univerzitného stretnutia, ktoré organizuje Prelatúra Opus Dei, prichádzate opäť do Večného Mesta pohnutí láskou k Bohu, Cirkvi a pápežovi. Takto sa vám ponúka nádherná príležitosť stretnúť sa s Kristom počas Veľkého týždňa, vaša viera môže viac dozrievať, rovnako aj vaše záväzky, spolu s ostatnými mladými z rôznych kultúr a životných skúseností, ale všetci povzbudení a hnaní tou istou túžbou šťastia, plnosti a štedrej odovzdanosti.

Toto vaše stretnutie sa uskutoční presne v roku, v ktorom sa bude sláviť Synoda o „mladých, viere a rozlišovaní povolania“. Povzbudzujem vás, aby ste sa pripravili na túto cirkevnú udalosť. A preto vám urobí dobre upriamiť zrak na Jána, mladého učeníka, ktorého Ježiš miloval a ktorému zveril Pannu Máriu za Našu Matku. On vás naučí rozpoznať Ježiša, ktorý vstupuje do vašich životov, a nasledovať Ho s rozhodnosťou a radosťou, ktorá „napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom“ (Evangelii gaudium, 1).

Áno, Pán nás všetkých pozýva nasledovať ho s radosťou a bezvýhradne milovaťBoha i blížnych. Veľkou pomocou vám bude táto rada sv. Josemaríu: „Hľadaj Krista, nájdi Krista, miluj Krista“ (Cesta č. 382).

Neprestaňte každý deň rozvíjať váš priateľský vzťah s Kristom; tak, že sa budete často pýtať seba samých: „Čo by urobil Ježiš na mojom mieste? Čo môžem urobiť, aby som sa na Neho každý deň podobal viac a aby som ho priniesol ostatným?“ Hľadajte ho v modlitbe, vo sviatostiach, v každej situácii vášho života a taktiež v osobách okolo vás: v priateľoch, rodinných príslušníkoch, spolužiakoch a tých, ktorí sú najnúdznejší a zabudnutí svetom – v nich sa mimoriadnym spôsobom odráža Kristova tvár. Pozývam vás vyjsť zo seba samých premáhajúc pohodlnosť a egoizmus prejavujúci sa v myslení iba na svoje veci. Tak sa vydáte na cestu stretnutia s biednymi ľuďmi a budete im slúžiť s vašimi talentami. Toto je najlepší spôsob ako nasledovať Krista a mať srdce stále horiace láskou k Nemu.

Modlím sa za vás, za vaše projekty a túžby, aby ste v každej chvíli cítili lásku nášho Pána, ktorý nás povolal k životu odovzdanosti a služby.

Tiež vás prosím o to, aby ste sa za mňa nezabudli modliť. Nech vás Ježiš požehná a Panna Mária nech vás ochraňuje.

So srdečným pozdravom,

František