Je členstvo tajné?

Odpovede na často kladené otázky

Nie je. Akýkoľvek druh utajovania je v štatútoch, ktorými sa Opus Dei riadi, vyslovene zakázaný. V skutočnosti kolegovia, priatelia a známi členov vedia o ich členstve, pretože im to sami povedia, zvlášť keď žijú svoju vieru. Ale členovia nemajú záujem, aby bolo ich členstvo zverejňované, pretože osobné úsilia laikov o svätosť v Opus Dei je niečo osobné, je to súčasť ich osobného života.