Aké dobrá môžu spolupracovníci získať?

Okrem formácie, ktorú im ponúka prelatúra, podávame krátky výklad o duchovných dobrách, ktoré spolupracovníci môžu získať.

Opus Dei - Aké dobrá môžu spolupracovníci získať?

Veriaci Opus Dei sa denne modlia za všetkých, ktorí nejakým spôsobom prelatúry pomáhajú alebo pomáhali uskutočňovať jej poslanie v Cirkvi. Navyše niektoré dni v roku kňazi prelatúry slúžia omšu za duše zomrelých spolupracovníkov.

Svätá stolica udelila katolíckym spolupracovníkom možnosť získať plnomocné odpustky - za splnenie obvyklých podmienok stanovených Cirkvou (spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel pápeža) - v stanovených sviatkoch a výročiach Opus Dei:

- 14. februára, založenie ženskej vetvy Opus Dei (1930) a založenie Kňazskej spoločnosti Svätého Kríža ako súčasti Opus Dei (1943)

- 19. marca, slávnosť Svätého Jozefa

- 29. júna, slávnosť Svätého Petra a Pavla, apoštolov

- 14. septembra, sviatok Povýšenia sv. kríža

- 29. septembra, sviatok Svätého Michaela, Gabriela, Rafaela, archanjelov

- 2. októbra, pamiatka Svätých anjelov strážnych, výročie založenia Opus Dei

- 27. decembra, sviatok Svätého Jána, apoštola a evanjelistu

- a tiež v deň, keď sa stali spolupracovníkmi

Ak sa niektorý z týchto liturgických sviatkov prekladá, odpustky sa udeľujú v deň, na ktorý sa presúva.

Za určitých okolností môžu tiež získať čiastočné odpustky, napríklad na schôdzach duchovnej formácie.