9 textov pre modlitbu na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Ako učí zakladateľ Opus Dei: „Boh je s tebou. V tvojej duši v stave milosti prebýva Najsvätejšia Trojica. — A preto, aj napriek svojim úbohostiam, môžeš a musíš byť v neustálom rozhovore s Pánom".

Morový stĺp, Viedeň - Svätá Trojica Viennpixelart, CC BY-SA 4.0. via Wikimedia Commons

1. Osobitná úcta ku každej Osobe Trojice (Vyhňa, bod 296):

Nauč sa velebiť Otca, Syna a Ducha Svätého. Nauč sa mať osobitnú úctu k Najsvätejšej Trojici: verím v Boha Otca, verím v Boha Syna, verím v Boha Ducha Svätého. Dúfam v v Boha Otca, dúfam v Boha Syna, dúfam v Boha Ducha Svätého. Milujem Boha Otca, milujem Boha Syna, milujem Boha Ducha Svätého. Verím, dúfam a milujem Najsvätejšiu Trojicu. — Takáto úcta je potrebná ako nadprirodzené cvičenie pre dušu, ktoré sa premení na skutky srdca, hoci ju nie je vždy možné dať do slov.

2. Trojica prebýva v duši v stave milosti (Vyhňa, bod 261):

Boh je s tebou. V tvojej duši v stave milosti prebýva Najsvätejšia Trojica. — A preto, aj napriek svojim úbohostiam, môžeš a musíš byť v neustálom rozhovore s Pánom.

3. Stýkať sa s každou Osobou Najsv. Trojice (Boží priatelia, bod 306):

Začali sme ústnymi modlitbami, očarujúcimi vo svojej jednoduchosti, ktoré sme sa naučili v detstve a ktorých by sme sa už nikdy nevzdali. Modlitba, tak detsky prostá na začiatku, sa rozleje v široký, pokojný a bezpečný prúd, lebo kráča za tým, ktorý povedal: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6). Ak milujeme Krista takto a so svätou opovážlivosťou hľadáme útočisko v rane po kopiji na jeho boku, vyplní sa Majstrov prísľub: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23).

Ľudské srdce potrebuje rozlišovať a milovať každú Božskú osobu jednotlivo. Istým spôsobom je to akýsi objav, ktorý duša v nadprirodzenom živote zakúsi; ako keď nejaký malý človiečik s úžasom otvára svoje oči svetu. V láske trávi čas v blízkosti Otca, Syna i Ducha Svätého, ochotne sa podvoľuje vedeniu Utešiteľa, Darcu života, ktorý sa nám dáva bez toho, žeby sme si to boli nejako zaslúžili a udeľuje nám nadprirodzené dary a cnosti.

4. Boh Otec (Cesta, bod 265):

Deti… Ako sa len usilujú byť dobré v prítomnosti svojich rodičov! A kráľovské deti, ako sa usilujú zachovať si kráľovskú dôstojnosť pred svojím otcom Kráľom! A ty… neuvedomuješ si, že stojíš vždy pred Veľkým Kráľom, tvojím Bohom Otcom?

5. Ježiš Kristus, Boh Syn (Ísť s Kristom, bod 91):

Ježiš je Cesta, je Prostredník; v ňom máme všetko, bez neho nemáme nič. V Kristovi, ako nás to on sám naučil, sa osmeľujeme povedať Všemohúcemu Bohu Otče náš: on, čo stvoril nebo i zem, je tým milujúcim Otcom, ktorý od každého jedného z nás očakáva, že sa k nemu budeme neustále vracať, každý z nás ako jeho nový a zároveň ten istý márnotratný syn či dcéra.

6. Boh Duch Svätý (Cesta, bod 57):

Buď často v styku s Duchom Svätým, Veľkým Neznámym, ktorý ťa má posväcovať. Nezabúdaj, že si Božím chrámom — Božský Utešiteľ prebýva v strede tvojej duše. Počúvaj ho a poslušne nasleduj jeho vnuknutia.

7. Nielen hovor, ale aj počúvaj Ducha Svätého (Vyhňa, bod 430):

Neuspokojuj sa iba s oslovovaním Ducha Svätého, počúvaj ho! — Vo svojej modlitbe rozjímaj o tom, že duchovné detstvo, ktoré ti odhalilo skutočnosť, že si Božím dieťaťom, ťa naplnilo synovskou láskou k Otcovi; rozjímaj o tom, ako si cez Máriu prišiel k Ježišovi, ktorého zbožňuješ ako priateľ, ako brat, ako milujúci… — Po prijatí tejto rady si pochopil, že doteraz si síce vedel, že Duch Svätý prebýva v tvojej duši, aby ju posväcoval… ale nechápal si túto pravdu z vlastnej skúsenosti. Táto rada bola potrebná: teraz už cítiš Lásku v sebe a chceš sa s ním stýkať, byť jeho priateľom a dôverníkom… uľahčiť mu jeho úsilie obrúsiť ťa, povytŕhať zbytočné veci, roznietiť ťa… — Neviem to urobiť!, myslel si si. — Počúvaj ho, naliehavo ti opakujem. On ti dá silu, On ti dá všetko, ak ty budeš chcieť… a ty predsa chceš!

— Modli sa k nemu: ty božský hosť, učiteľ, svetlo, vodca, láska, daj, aby som ťa vedel s radosťou prijať, počúvať tvoje ponaučenia, nechať sa zapáliť, nasledovať ťa, milovať ťa.

8. Skrze Máriu k Trojici (Vyhňa, bod 543):

Stýkaj sa s troma Božskými osobami, s Bohom Otcom, s Bohom Synom a s Bohom Duchom Svätým. A cesta k Najsvätejšej Trojici vedie cez Máriu.

9. Dcéra Otca, Matka Syna, Nevesta Ducha Svätého (Cesta, bod 496):

Ako sa len ľuďom páči, keď im niekto pripomenie ich príbuzenstvo s významnými osobnosťami v literatúre, politike… v armáde alebo v Cirkvi!

— Spievaj Nepoškvrnenej Panne Márii a pripomínaj jej:

Zdravas, Mária, dcéra Boha Otca; Zdravas, Mária, Matka Boha Syna; Zdravas, Mária, nevesta Boha Ducha Svätého… Väčší než ty je len Boh!