22. júla: svätá Mária Magdaléna

Texty sv. Josemaríu Escrivá o svätej Márii Magdaléne na rozjímanie k jej sviatku.

Evanjelium podľa Jána 20, 11-18

Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.


Texty sv. Josemaríu Escrivá o svätej Márii Magdaléne

Mal pravdu istý kňaz, keď kázal: „Ježiš mi odpustil množstvo hriechov aj napriek mojej nevďačnosti — aká veľkodušnosť! Ak aj Márii Magdaléne odpustil mnoho hriechov, pretože veľmi milovala, o čo viac lásky mu potom dlhujem ja, ktorému odpustil ešte viac!“

— Ježišu, chcel by som ťa milovať hrdinsky, až do zbláznenia! S tvojou milosťou, Pane, hoci by som mal za teba zomrieť, už nikdy ťa neopustím.

Vyhňa, 210

***

Víťazný trón pre Ježiša z Nazareta, židovského kráľa, je pripravený. Ani ty, ani Ja ho nevidíme zvíjať sa, keď je pribíjaný. Trpiac všetko, čo sa len vytrpieť dá, rozprestiera svoje ramená gestom večného veľkňaza.

Vojaci berú jeho svätý odev a delia ho na štyri časti. Aby nemuseli rozrezať vrchné rúcho, hádžu oň lós, komu má pripadnúť. A opäť sa plnia slová Písma: Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós (Jn 19, 23-24).

Už je vyvýšený... —A celkom blízko svojho Syna, pri Kríži, stojí jeho Matka Mária... a Mária, manželka Kleopasova, a Mária Magdaléna. A Ján, ten učeník, ktorého On miloval. „Ecce Mater tua!“ - Hľa, tvoja Matka! (Jn 19, 25-27) Dáva nám svoju Matku za našu Matku.

Predtým mu dali piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť (Mt 27, 34).

Teraz ho smädí... po láske, po ľuďoch. „Consummatum est“ - Je dokonané (Jn 19, 30).

Hlúpe dieťa, pozri: To všetko... to všetko vytrpel pre teba... a pre mňa. —Neplačeš?

Svätý ruženec, 10

***

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária, Jakubova matka, i Salome nakúpili voňavé oleje na pomazanie mŕtveho Ježišovho tela. — V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu (Mk 16, 1-2). Vchádzajúc ostávajú ohromené úžasom, lebo nenašli telo Pánovo. Mládenec zaodiaty do bieleho rúcha im hovorí: Nebojte sa, hľadáte Ježiša z Nazareta: „Non est hic, surrexit enim sicut dixit“ - Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal (Mt 28, 6).

Vstal z mŕtvych! —Ježiš vstal z mŕtvych. Niet ho viac v hrobe. —Život zvíťazil nad smrťou. Zjavil sa svojej Presvätej Matke. —Zjavil sa Márii Magdaléne, zbláznenej láskou. —A Petrovi a ostatným apoštolom. —Zjavil sa tebe a mne, ktorí sme jeho učeníci, a sme ešte zbláznenejší ako Magdaléna. Čo všetko sme mu povedali!

Že už nikdy viac nezomrieme hriechom, že si želáme, aby naše duchovné zmŕtvychvstanie trvalo naveky. —A prv, ako skončíme desiatok, bozkáš rany na jeho nohách... a ja, ešte opovážlivejší —lebo som väčšmi dieťaťom—, pritlačil som pery na jeho otvorený bok.

Svätý ruženec, 11

***

Nepros Ježiša o odpustenie len svojich hriechov; nemiluj ho len svojím vlastným srdcom...

Ponúkni Mu zadosťučinenie za všetky urážky, ktoré sa mu dostali, dostávajú a ešte dostanú... Miluj Ho celou láskou všetkých sŕdc, tých sŕdc, ktoré Ho najviac milovali.

Buď odvážny a povedz Mu, že si doňho zbláznenejší viac ako Mária Magdaléna, viac ako Terézia a Terezka... a že za Ním šalieš viac ako Augustín, Dominik a František, viac ako Ignác a František Xaverský.

Cesta, 402

***

„Potom chodil po mestách a dedinách — čítame v ôsmej kapitole evanjelia podľa svätého Lukáša — kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.“

Odpisujem tieto slová a prosím Boha, aby každá žena, ktorá to prečíta, pocítila posvätnú a plodnú závisť.

Cesta, 981