Ilość artykułów: 39

Pośrednictwo Matki

Refleksje teologiczne wokół encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater. Wykład wygłoszony przez ks. Fernando Ocáriza, obecnego prałata Opus Dei, w 1987 roku.

Doktryna

"Czy zakochani nie mówią sobie ciągle o tych samych sprawach...?"

Różaniec Święty to potężna broń. Używaj jej z ufnością, a rezultaty wprawią cię w zdumienie. (Droga, 558)

Codzienne teksty

"Maryjo, Mistrzyni ukrytej ofiary!"

Maryja, Mistrzyni ukrytej i cichej ofiary! – Spójrzcie, jak prawie zawsze w ukryciu współdziała z Synem; wie wszystko i milczy. (Droga, 509)

Codzienne teksty

"Maryja, Córka Boga Ojca"

Ileż podłości jest w moim postępowaniu i jakaż niewierność wobec łaski! – Matko moja, Ucieczko grzesznych, módl się za mną; obym nigdy więcej nie utrudniał Bogu działania w mojej duszy! (Kuźnia, 178)

Codzienne teksty

"Matka Boża zasnęła"

Oto klucz, który otwiera bramę Królestwa Niebieskiego i pozwala do niego wejść: qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum – kto spełnia wolę mojego Ojca… ten wejdzie! (Droga, 754)

Codzienne teksty

“Błogosławiona jesteś między niewiastami!”

Zwróć swoje oczy ku Maryi i patrz, jak praktykuje cnotę lojalności. Kiedy Jej potrzebuje Elżbieta – powiada Ewangelia – przybywa cum festinatione, z radosnym pośpiechem. Ucz się! (Bruzda, 371)

Codzienne teksty

“Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

Pośród radosnego zgiełku w Kanie tylko Maryja zauważa brak wina... Nawet najmniejsze okazje do posługi dostrzega ten, kto jak Ona żarliwie żyje sprawami bliźniego, dla Boga. (Bruzda, 631)

Codzienne teksty

„My obaj z pewnością potrzebujemy oczyszczenia!”

Przyzwyczaj się składać swoje nędzne serce w Słodkim i Niepokalanym Sercu Maryi, aby Ona oczyściła je z tylu naleciałości i doprowadziła cię do Najświętszego i Miłosiernego Serca Jezusa. (Bruzda, 830)

Codzienne teksty

“Mów Jej o wszystkim, co przeżywasz”

Czy pragniesz miłować Matkę Bożą? Jeśli tak, to spotykaj się z Nią. Jak? Przez pobożne odmawianie różańca. Ale – powiesz – odmawiając różaniec, stale powtarzamy to samo... Czy aby na pewno to samo...? A czy zakochani nie mówią sobie ciągle o tych samych sprawach...? (Wstęp do Różańca Świętego)

Codzienne teksty

“Królowo Pokoju, módl się za nami”

Najświętsza Maryja Panna jest – tak wzywa Ją Kościół – Królową Pokoju. Dlatego kiedy w twojej duszy, w środowisku rodzinnym lub zawodowym, w życiu społecznym lub międzynarodowym narasta niepokój, nie przestawaj Jej przyzywać tym tytułem: Regina pacis, ora pro nobis! – Królowo Pokoju, módl się za nami! Czy próbowałeś tego przynajmniej wtedy, gdy tracisz spokój? – Zdziwi cię natychmiastowa skuteczność tej modlitwy. (Bruzda, 874)

Codzienne teksty