"Maryjo, Mistrzyni ukrytej ofiary!"

Maryja, Mistrzyni ukrytej i cichej ofiary! – Spójrzcie, jak prawie zawsze w ukryciu współdziała z Synem; wie wszystko i milczy. (Droga, 509)

Matka Boża Bolesna. Gdy na Nią patrzysz, spójrz do Jej Serca: jest Matką dwóch synów stojących naprzeciw siebie: Jego… i twoją. (Droga, 506)

Jak wielka jest pokora mojej Matki, Najświętszej Maryi Panny! – Nie ujrzycie Jej ani wśród gałązek palmowych rzucanych na drogę w Jerozolimie, ani – z wyjątkiem Kany Galilejskiej – w godzinie wielkich cudów. – Ale nie ucieka przed poniżeniem Golgoty: jest tam, iuxta crucem Jesu – obok Krzyża Jezusowego, stoi Jego Matka. (Droga, 507)

W godzinie wzgardy na Krzyżu, Maryja jest tam, blisko swojego Syna, gotowa podzielić Jego los. – Przestańmy lękać się działać jak odpowiedzialni chrześcijanie, gdy nie jest to wygodne w środowisku, w którym żyjemy. Ona nam pomoże! (Bruzda, 977)

Teksty św. Josemarii na e-mail

email