„My obaj z pewnością potrzebujemy oczyszczenia!”

Przyzwyczaj się składać swoje nędzne serce w Słodkim i Niepokalanym Sercu Maryi, aby Ona oczyściła je z tylu naleciałości i doprowadziła cię do Najświętszego i Miłosiernego Serca Jezusa. (Bruzda, 830)

Gdy nadchodzi czas oczyszczenia Matki według Prawa Mojżeszowego, należy przynieść Dzieciątko do Jerozolimy, aby zostało przedstawione Panu (Łk 2,22).

Tym razem, mój przyjacielu, ty będziesz tym, który poniesie klatkę z gołębiami. Popatrz, Ona – Niepokalana! – podporządkowuje się Prawu, jak gdyby rzeczywiście była osobą skalaną.

Czyż przykład ten nie stanowi dla ciebie, niemądry dzieciaku, pouczenia, że należy wypełniać święte Prawo Boże nie bacząc na własną ofiarę?

Oczyść się! My obaj z pewnością potrzebujemy oczyszczenia! Zadośćuczynienia, a bardziej niż zadośćuczynienia – Miłości, która niczym rozpalone żelazo zdoła wypalić wszelki brud dusz naszych i będzie jak żar, wzniecający Boży płomień w nędznej czeluści naszych serc. (Różaniec Święty, IV tajemnica radosna).