Opublikowane artykuły redakcyjne

W celu znalezienia tekstów na temat chrześcijańskiego życia duchowego przygotowano spis, w którym zebrano wszystkie teksty redakcyjne opublikowane w ostatnich latach na naszej stronie (jest ich ok. 200).

Do spisu tematycznego

Do spisu komentarzy do Ewangelii

Do spisu filmików opublikowanych na stronie

Poznać Jezusa, by poznać siebie (IV): Umiejętność słuchania

Poznać Jezusa, by poznać siebie (III): Uczyć się od świętych

Poznać Jezusa, by poznać siebie (II): Naucz nas modlić się

Bóg wybiega nam na spotkanie

Pokuta i sakrament spowiedzi

Pragnienie Boga

Oblicze Jezusa

Wiem, że sprawiam Ci radość, Jezu

Modlić się ciałem i duszą: umartwienie chrześcijańskie

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia…

Uroczystości i święta Pańskie w Okresie Zwykłym (I)

Poznać Jezusa, by poznać siebie (I): Zdobyć serce Chrystusa

Spowiedź święta: Bóg nigdy nie przestaje wybaczać

Między Bogiem a mną: liturgia i sakramenty

Coś wielkiego i niech to będzie miłość (XI): Owoce wierności

Niewidzialne siły: anioły, demony i piekło

Dusza kapłańska, dusza Chrystusa

Uczestniczyć w odnowie świata

Wypowiadać własne przekonania

Towarzyszenie duchowe

Zadanie nowej ewangelizacji

Będzie się o niej mówiło

Coś wielkiego i niech to będzie miłość (IX): Jesteśmy apostołami!

Przyjaźń

Chrześcijańska miłość w sposobie mówienia

Czym jest roztropność?

Dobro i zło: porządek moralny

„Mnieście to uczynili” — uczynki miłosierne względem ciała


Spis

 • Światło wiary
 • Ludzka miłość
 • Rodzina i wychowywanie dzieci
 • Być osobą
 • Cnoty
 • Praca
 • Powołanie
 • Życie duchowe
 • Miłosierdzie
 • Jezus Chrystus
 • Rok liturgiczny
 • Inne teksty
 • Najświętsza Maryja Panna
 • „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Stworzenie I)

  Miłość ogarniająca świat (Stworzenie II)

  Trójjedyny strumień Miłości

  Między Bogiem a mną: liturgia i sakramenty

  Życie bez Boga

  Dobro i zło: porządek moralny

  Droga wyzwolenia: od grzechu do łaski

  Bóg, który pozwala działać. Zło i cierpienie

  Szept w duszy: milczenie Boga

  «Szukam, o Panie, Twojego oblicza» - wiara w Boga osobowego

  Księgi Boga

  Jeden z naszych: Wcielenie

  «My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego»

  Druga część historii: śmierć i zmartwychwstanie

  Wy jesteście światłością świata

  Niewidzialne siły: anioły, demony i piekło

  Powrót

  Tajemnica małżeństwa

  Zakochanie — chronić miłość i zachowywać jej młodość

  Małżeństwo: powołanie i Boża droga

  Dobro dzieci —odpowiedzialne rodzicielstwo (I)

  Dobro dzieci — odpowiedzialne rodzicielstwo (II)

  Miłość małżeńska

  Małżeństwo i upływ czasu

  Miłość małżeńska i życie pobożnością

  Intymność w małżeństwie — szczęście dla małżonków i otwarcie na życie (I)

  Intymność w małżeństwie — szczęście dla małżonków i otwarcie na życie (II)

  Dobro dzieci odpowiedzialne rodzicielstwo

  Pierwsze lata życia małżeńskiego

  Narzeczeństwo i życie chrześcijańskie

  Sens narzeczeństwa: poznawać się, przestawać ze sobą, szanować się nawzajem

  Narzeczeństwo i małżeństwo. Jak wybrać odpowiednią osobę?

  Zakochanie: rola uczuć i namiętności

  Tajemnica małżeństwa

  Małżeństwo: powołanie i Boża droga

  Powrót

  Tworzenie ogniska domowego — zwyczajne zadanie, które nadaje sens pracy

  Autorytet rodzicielski

  Wychowawcza misja rodziny (I)

  Wychowawcza misja rodziny (II)

  Domowa atmosfera — szkoła miłości

  Wzrastać. Projekt w ramach rodziny

  Rodzina. Najlepsza szkoła życia

  Przekazywanie wiary (I)

  Przekazywanie wiary (II)

  Prawo rodziców do wychowania swoich dzieci (I)

  Prawo rodziców do wychowania swoich dzieci (II)

  Wychowanie do życia

  Wychowywać w wolności

  Wychowanie do umiarkowania i wstrzemięźliwości (I)

  Wychowanie do umiarkowania i wstrzemięźliwości (II)

  Wychowywać uczucia

  Wychowanie do skromności

  Wychowanie do czystości: dzieciństwo i dojrzewanie

  Wychowywać w przyjaźni

  Wychowywać serce

  Bawić się, aby żyć ­- rozrywka i czas wolny (I)

  Święta i rozrywki: odpoczynek i czas wolny (II)

  Nastolatki i rozrywka: wypoczynek i czas wolny (III)

  Wychowanie dzieci a nowe technologie

  Nowe technologie i jedność życia chrześcijańskiego

  Jak bezpiecznie poruszać się po cyfrowym świecie

  Dobre maniery

  Uświęcać odpoczynek

  Powrót

  Osobowość utożsamiona z Chrystusem

  Charakter oparty na cnotach

  Wolni, aby budować przyszłość

  Ku wolności

  Wzrastać. Projekt w ramach rodziny (I)

  Rodzina. Najlepsza szkoła życia (II)

  Empatia. Odczuwać z innymi

  Spójność: budować wewnętrzny porządek

  Sztuka przebaczenia

  Dojrzały owoc tożsamości

  Być bohaterami własnego życia

  Troska o życie wewnętrzne w czasach technologii cyfrowej

  Od kontaktu wirtualnego do relacji osobistych

  Bp Echevarria: Namiętnie kochać świat (cz. 1 i cz. 2)

  Zdrowa miłość własna

  Żyć w dialogu z innymi

  Inni i ja: wersy tego samego poematu

  Dojrzały owoc tożsamości

  Sprawić, by talenty przynosiły owoce

  Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (I)

  Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (II)

  Sztuka przebaczania

  Empatia. Odczuwać z innymi

  Spójność: budować wewnętrzny porządek

  Powrót

  Charakter oparty na cnotach

  Czym jest roztropność?

  Przyjaźń

  Sprawiedliwość

  Męstwo życia codziennego

  Umiarkowanie

  Spojrzenia

  Moda, styl i formacja chrześcijańska

  Drzwi pokory

  Pokora źródłem radości

  Pięć sposobów na smutek

  Uśmiech i radość

  Rzeczy drobne

  Szczerość — umiłowanie prawdy

  Sprawić, by talenty przynosiły owoce

  Powrót

  Nadprzyrodzona motywacja

  Dusza kapłańska, dusza Chrystusa

  Praca i rodzina: kilka wskazówek, o tym, jak pogodzić oba obszary

  Praca Boga

  Praca i kontemplacja (I)

  Praca i kontemplacja (II)

  Oś naszego uświęcenia

  Pracować z miłości

  Krzyż i zmartwychwstanie w pracy

  Uświęcać poprzez pracę

  Jedność życia w wykonywaniu zawodu

  Uświęcenie pracy a chrystianizacja społeczeństwa

  Prestiż zawodowy

  Praca i rodzina

  Uczestniczyć w odnowie świata

  Siła zaczynu

  Pracować w każdym czasie

  Pracować dobrze, pracować z miłością

  Sumiennie pracować

  Uświęcać odpoczynek

  Jezus Chrystus w sednie każdej pracy

  Powrót

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (XI): Owoce wierności

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (IX): Jesteśmy apostołami!

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (VIII): Czy dokonam właściwego wyboru?

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (VII): Kto oddaje życie za przyjaciół swoich

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (VI): niech gra muzyka

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (V): Jak odkryć powołanie

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (IV): Powołanie własnych dzieci

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (III): Nasze prawdziwe imię

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (II): Jak mogłoby wyglądać twoje życie

  Coś wielkiego i niech to będzie miłość (I): Jezus wychodzi nam na spotkanie

  Uczestniczyć w odnowie świata

  Będzie się o niej mówiło

  Jaką drogę wybrać? (I)

  Jaką drogę wybrać? (II)

  Jaką drogę wybrać? (III)

  Jaką drogę wybrać? (IV)

  Teologia powołania (I)

  Teologia powołania (II)

  Teologia powołania(III)

  Powrót

  Poznać Jezusa, by poznać siebie (IV): Umiejętność słuchania

  Poznać Jezusa, by poznać siebie (III): Uczyć się od świętych

  Bóg wybiega nam na spotkanie

  Pragnienie Boga

  Pokuta i sakrament spowiedzi

  Oblicze Jezusa

  Wiem, że sprawiam Ci radość, Jezu

  Modlić się ciałem i duszą: umartwienie chrześcijańskie

  Przywróć mi radość z Twojego zbawienia…

  Poznać Jezusa, by poznać siebie (I): Zdobyć serce Chrystusa

  Poznać Jezusa, by poznać siebie (II): Naucz nas modlić się

  Spowiedź święta: Bóg nigdy nie przestaje wybaczać

  Uczestniczyć w odnowie świata

  Dusza kapłańska, dusza Chrystusa

  Między Bogiem a mną: liturgia i sakramenty

  Daj z siebie wszystko, nie udając bohatera

  Wdzięczność pobudza nas do walki

  Towarzyszenie duchowe
  Najbardziej nadprzyrodzony powód

  Podobać się Bogu

  Poczucie misji (I)

  Poczucie misji (II)

  Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (I)

  Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (II)

  Drogi kontemplacji

  W radosnej nadziei Chrystusa

  Nowe morza (I): „Pierwsza modlitwa Syna Bożego”

  Nowe morza (II): „Jezus jest moim najdroższym Przyjacielem”

  Nowe morza (III): „Z rany w prawej dłoni…”

  Nowe morza (IV): „Proszę nic nie mówić, proszę Go słuchać”

  Nowe morza (V): „Do Jezusa poprzez Maryję”

  Polegaj we wszystkim na Jezusie

  Racje naszej nadziei

  Bogactwo wiary

  Wierność (I)

  Wierność (II)

  Druga część historii: śmierć i zmartwychwstanie

  „W Duchu i w prawdzie” - tworzenie jedności życia (I)

  Gdzie Bóg nas postawi: budować jedność życia (II)

  «Czy rozumiesz, co czytasz?»: oddychać Pismem Świętym (I)

  Serce rozgrzane Słowem: oddychać Pismem Świętym (II)

  Sprawić, by talenty przynosiły owoce

  «Dziękuj Mu za wszystko, bo wszystko jest dobre»

  Powrót

  „Idź, i ty czyń podobnie!” — Prawo Boże a miłosierdzie

  Pogodna troska — uczynki miłosierdzia względem duszy

  „Mnieście to uczynili” — uczynki miłosierne względem ciała

  Na wieki Jego miłosierdzie

  Chrześcijańska miłość w sposobie mówienia

  Przyjaźń

  Czym są uczynki miłosierdzia?

  Powrót

  Jezus jako postać historyczna

  Drogi kontemplacji

  Dusza kapłańska, dusza Chrystusa

  W radosnej nadziei Chrystusa

  «My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego»

  Powrót

  Okres Adwentu: przygotować przyjście Pana

  Czas Bożego Narodzenia: betlejemskie światło

  Wielki Post – droga ku Zmartwychwstaniu

  Wielki Tydzień – do końca nas umiłował

  Wielkanoc: zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą

  Okres zwykły. Niedziela: dzień Pański i radość chrześcijan

  Uroczystości i święta Pańskie w Okresie Zwykłym (I)

  Powrót

  Uczestniczyć w odnowie świata

  Od kontaktu wirtualnego do relacji osobistych

  Nowe technologie i jedność życia chrześcijańskiego

  Wychowanie dzieci a nowe technologie

  Nowe technologie i jedność życia chrześcijańskiego

  Jak bezpiecznie poruszać się po cyfrowym świecie

  Troska o wspólny dom. «Laudato si'»

  Poczucie misji (I)

  Poczucie misji (II)

  Wypowiadać własne przekonania

  Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (I)

  Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (II)

  Moda, styl i formacja chrześcijańska

  ''Sine sole sileo": zmęczenie i odpoczynek (I)

  Taniec duszy: zmęczenie i odpoczynek (II)

  Co czytać? (I): Nasza mapa świata

  Co czytać? (II): Zachować najlepsze

  Przekazywać wiarę

  Zapał pierwszych chrześcijan

  Zadanie nowej ewangelizacji

  Powrót

  Życie Maryi (I): Magisterium, ojcowie, święci, poeci

  Życie Maryi (II): Magisterium, ojcowie Kościoła, święci, poeci

  Życie Maryi (III): Magisterium, ojcowie Kościoła, święci, poeci

  Powrót