Antall artikler: 104

En australsk familiejul med amerikansk smak

Piaf Kroeger er medarbeider i Opus Dei og bor i Sydney i Australia. Hun er mor, deltidslærer, gift med Kevin og har fire barn. Kevin kommer fra Hannibal, Missouri i USA.

Medarbeidere

Apostoliske initiativ

Noen apostoliske initiativer startet av medlemmer i Opus Dei.

Opus Dei i Norge

Krav og opptakelse

Preseter som er inkardinert i forskjellige bispedømmer (og diakoner som uttrykkelig erklærer at de ønsker å gå videre til presteskapet) kan be om opptakelse i Presteselskapet av Det hellige kors som assosierte eller supernumerarier.

Presteselskapet av Det hellige kors

En sammenslutning av prester

Presteselskapet av Det hellige kors er en sammenslutning av prester som er uatskillelig forent med Opus Deis prelatur.

Presteselskapet av Det hellige kors

Historie av Presteselskapet av Det hellige kors

Presteselskapet av Det hellige kors springer ut av den kjærlighet den hellige Josemaría følte for alle prester og i den hendelsen som fant sted 2. oktober 1928 da Herren lot ham "se" Opus Dei. Men den konkrete foranledningen kom noen år senere, i 1943.

Presteselskapet av Det hellige kors

Noen grunnleggende trekk ved Opus Deis spiritualitet

Opus Deis oppgave i Kirken er å støtte bestrebelsene etter hellighet midt i verden. Fire av de grunnleggende trekkene som henger nøye sammen er beskrevet nedenfor: barnekår hos Gud, et helhetlig liv, helliggjørelsen av arbeidet, og fromhet overfor Kirkens lære.

Presteselskapet av Det hellige kors

Medlemmer og medarbeidere

Når noen ber om medlemskap i Presteselskapet av Det hellige kors gjør han det utfra en dyp overbevisning om Guds kall til å søke hellighet midt i verden i overensstemmelse med Opus Deis spiritualitet.

Presteselskapet av Det hellige kors

En støtte i prestetjenesten

Presteselskapet av Det hellige kors tilbyr sine medlemmer og de prester og diakoner som deltar i selskapets aktiviteter hjelp for å støtte deres åndelige liv, deres læremessige og pastorale utdannelse og den broderlige enheten mellom prestene.

Presteselskapet av Det hellige kors

Juan Carlos: Et frø i mitt indre

Juan Carlos er fra Uruguay. I sitt arbeid som bokbinder kom han en dag til å arbeide med noen bøker skrevet av den hellige Josemaría.

Medarbeidere

Som en bensinstasjon

Christian vokste opp i en luthersk del av Tyskland. Lesning av Den katolske kirkes katekisme og Veien fikk ham til å bestemme seg for å bli katolikk og medarbeider i Opus Dei.

Medarbeidere