En støtte i prestetjenesten

Presteselskapet av Det hellige kors tilbyr sine medlemmer og de prester og diakoner som deltar i selskapets aktiviteter hjelp for å støtte deres åndelige liv, deres læremessige og pastorale utdannelse og den broderlige enheten mellom prestene.

Denne åndelige hjelpen nærer prestelige dyder.

Opus Dei gir dets troende den formasjon de trenger for å utføre – enhver i samsvar med deres plass i Kirken og i samfunnet – omfattende apostoliske aktiviteter, der de sprer idealet om det universelle kall til hellighet.

På samme måte tilbyr Presteselskapet av Det hellige kors sine medlemmer og de prester som deltar i dets aktiviteter de åndelige midlene for å kunne opprettholde og forbedre deres indre liv, læremessig og pastoral formasjon, og broderlig enhet blant prestene.

Dette er selskapets oppdrag: en prestetjeneste full av forståelse, kjærlighet, tjenestevillighet overfor Kirken og alle bispedømmene, og en spesiell hjelp til sekularprester som vår Herre ønsket at Opus Dei skulle føle en ekstra omsorg for.

Denne åndelige hjelpen nærer prestelige dyder slik som pastoral barmhjertighet, med selvhengivelse og iver for sjelene (jf dekretet Presbyterorum ordinis, nr 14-17 og den hellige Johannes Paul IIs apostoliske formaning Pastores dabo vobis, nr 15 og 20-24), fromhet, kunnskap, interesse for bispedømmenes apostoliske virksomheter, kjærlighet og ærbødighet overfor biskopen, omsorg for kall og for presteseminarene. På en spesiell måte styrker den det dype brorskapet med andre prester, noe som fører til at man fremmer enhet blant prestene i bispedømmet.

Den hellige Josemaría la også i sin forkynnelse vekt på å vekke alle kristnes ansvar for å øke kallene til prestetjeneste. Hele Guds folk må anstrenge seg for å fremme kall, men spesielt biskoper og prester. Derfor legges det stor vekt på dette i undervisningen for medlemmene av Presteselskapet av Det hellige kors, men de tar også hensyn til biskopenes ønsker. Det første skritt er bønn: Be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den (Mt 9,37).