Denne hjemmesiden bruker Google Analytics, en webanalyseplattform fra Google Inc, et Delaware firma med sete i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics bruker cookies som er en liten tekstfil som lagres på besøkerens datamaskin og inneholder informasjon for å få et bilde av hvordan besøkeren bruker websiden. Informasjonen som lages av disse cookies ved din bruk av websiden (inkludert din IP-adresse) vil bli viderebrakt til og lagret av Google på servere i USA. Denne informasjonen brukes for å vurdere besøksstatistikken. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis det kreves av lovverket eller hvis en tredje part behandler informasjonen på vegne av Google. Google kommer ikke til å koble sammen IP-adresser med andre data som Google har. Man kan nekte å bruke cookies ved å stenge av funksjonen via din weblesers sikkerhetsinnstillinger. Da vil ingen cookies bli lagret, men du vil heller ikke kunne bruke enkelte funksjoner på internettstedet. Når du bruker dette internettstedet godtar du Googles behandling av informasjonen i samsvar med det som er nevnt ovenfor.

Behandling av personopplysninger og cookies

Opplysningene i skjemat "Kontakt oss" och "Abonnere" vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovverk. De kommer bare til å brukes for å tilby den ønskede tjenesten og når det gjelder eventuelle utvidelser og forbedringer. De kommer ikke under noen omstendighet til å bli gitt videre til andre. Abonnenten på nyhetstjenesten kan sjekke, endre eller slette de opplysninger som han eller hun har gitt.