a) EIERNE AV WEBSIDEN

For å følge bestemmelsene i den spanske loven 34/2002 av 11. juli, om informasjonssamfunnets tjenester og elektronisk handel, angis her den allmenne informasjon på denne websiden:

Registrert eier: Prelaturet Opus Dei

Adresse: Calle Diego de León 14, 28006 Madrid (Madrid, Spania)

Kontakt: info.es@opusdei.org eller telefon + 34 915 634 782

NIF: R2800621A

Denne websiden eies av Opus Dei

Prelaturet Opus Dei ønsker at denne websiden oppfyller kriteriene for åpenhet, tydelighet og enkelhet, og ønsker derfor brukerne velkommen til å komme med sine forslag og spørsmål via telefon + 34 915 634 782 eller epostadressen info.es@opusdei.org.

Brukeren forplikter seg til å bruke de tjenester, produkter og hjelpemidler som tilbys på denne websiden i samsvar med loven og i samsvar med etiske forskrifter, etisk oppførsel og allmenn skikk og bruk.

b) INNHOLD

Prelaturet Opus Dei leverer innhold og tjenester som er tilgjengelige på websiden i samsvar med de offentlige betingelsene og integritetspolicyen.

Alle som finner denne websiden eller bruker den i noen som helst form kalles brukere, noe som innebærer at han eller hun uforbeholdent aksepterer alle publiserte betingelser og integritetspolicyen, og prelaturet Opus Dei forbeholder seg retten til å endre dem når som helst. Derfor vil det være brukerens ansvar å nøye lese de offentliggjorte betingelsene og den gjeldende integritetspolicyen; ved uenighet om noen av disse punktene må brukeren la være å bruke siden.

Dessuten informeres brukeren om at særskilte betingelser iblant kan bestemmes for bruk på websiden når det gjelder spesielt innhold eller tjenester.

Bruken av et slikt innhold eller slike tjenester innebærer at brukeren aksepterer de særskilte betingelsene som angis i dem.

Behandling av personopplysninger og cookies

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I samsvar med Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med henblikk på behandling av personopplysninger (Den allmenne databeskyttelsesforordningen, DGPR), informerer vi om at de personopplysninger, inkludert fotografier, som stilles til rådighet fra denne websiden kan behandles av Opus Dei for å svare på, sende videre og håndtere spørsmål, kommentarer, hendelser eller forslag som er innkommet, samt for følgende formål: å offentlig informere om begivenheter og feiringer, å svare på din forespørsel om informasjon, den registrering som forespørres i nyhetsbrevet eller andre abonnementer og for å sikre rett imøtekommelse av vår kommunikasjon med deg, foruten å holde deg informert, enten på elektronisk måte eller ved mobile enheter, i samsvar med Opus Deis egne formål.

Å besøke denne webside innebærer ikke at brukeren utleverer sine personopplysninger.

Innehaverne av de personopplysninger som etterlates på denne websiden blir informert, og det forutsettes utvetydig og uttrykkelig samtykke til at prelaturet Opus Dei, som personopplysningsansvarlig, kan behandle, overlate og i gitte tilfeller, overføre personopplysninger internasjonalt, inkludert brukerens fotografier, for eiernes rettmessige hensikter, også til de individer og enheter som er direkte relaterte eller nødvendige for oppfyllelsen av eiernes åndelige formål. Prelaturet Opus Dei kan under vern av den rettmessige interessen som den har, behandle de opplysninger som er strengt nødvendige for den indre administrasjon og for den statistiske analyse av besøk på denne websiden.

I samsvar med vår forpliktelse til å sikre integriteten til de berørte parter har prelaturet Opus Dei som sin prioritet å bevare en grundig konfidensialitet av alle opplysninger som brukeren har betrodd oss og har de tekniske, organisatoriske og menneskelige midler som trengs for å sikre at bare autorisert personell har adgang til personopplysningene og alltid med full respekt for brukerens integritet.

Vi informerer deg som bruker at du når som helst kan utøve din rett til å få adgang til, kreve rettelser eller sletting, samt komme med innvendinger om innholdet i dine personopplysninger skriftlig, vedlagt kopi av et offisielt ID-bevis, adressert til Prelaturet Opus Dei, Calle Diego de León 14, 28006 Madrid (Madrid, Spania) eller via e-postadressen DPO@opusdei.org.

Sist endret: september 2019

Policy for cookies

Siden det ikke registreres noen personlige eller atferdsmessige cookies på denne websiden finnes det ingen policy for cookies.

The copyright of the materials published on this site changes according to their origin:

- Texts of the Holy Father, of his predecessors and, in general, of the magisterium of the Church: © Libreria Editrice Vaticana.

- Texts of St. Josemaría: © Fundación Scriptor.

- Texts of the Prelate of Opus Dei and his predecessors, texts published in the "Christian Life" section, and other texts published on this website not mentioned in the previous points: © Fundación Studium.

- Unless otherwise indicated, photographs come from photo banks protected by copyright whose services have been contracted for this page or from authors who have allowed their images to be used under a Creative Commons license. The institutional images that can be found at this link are protected by copyright © Prelature of the Holy Cross and Opus Dei.

If you wish to use any of the materials on this page, please write to redaccion@opusdei.org. The reproduction, distribution and diffusion of audiovisual media, recordings, texts and photographs is prohibited without the express authorization of the holders of those copyrights.