Pave Frans utnevner msgr Fernando Ocáriz til ny prelat for Opus Dei

Sent på kvelden 23. januar utnevnte pave Frans msgr Fernando Ocáriz Braña til ny prelat for Opus Dei. Den hellige far har dermed bekreftet valget som skjedde ved prelaturets tredje valgkongress samme dag.

Msgr Fernando Ocáriz, som frem til nå har vært hjelpevikar for Opus Dei, blir med denne utnevnelsen den tredje etterfølgeren etter den hellige Josemaría som leder av prelaturet, etter at Javier Echevarría døde 12. desember.

Msgr Fernando Ocáriz ble født i Paris 27. oktober 1944, som den yngste av åtte barn i en spansk familie som hadde dradd i eksil under den spanske borgerkrigen (1936-39).

Den hellige far har dermed bekreftet valget som skjedde ved prelaturets tredje valgkongress samme dag

Han tok eksamen i fysikk ved Universitetet i Barcelona (1966) og i teologi ved det pavelige Lateranuniversitetet (1969). Han tok doktorgrad i teologi ved Universitetet i Navarra i 1971 og ble presteviet samme år. Han viet sine første år som prest spesielt til pastoralt arbeid blant ungdommer og høyskolestudenter.

Han har vært rådgiver for Troslærekongregasjonen siden 1986 og er medlem i to andre avdelinger i den romerske kurie, nemlig Kongregasjonen for kleresiet (2003) og Det pavelige råd for nyevangelisering (2011). I 1989 ble han tatt opp i det pavelige teologiske akademi. På 1980-tallet var han en av professorene som startet det pavelige universitet Santa Croce (Det hellige kors) i Roma der han var professor i fundamental teologi (nå emeritus).

Spesielt blant hans teologiske publikasjoner bør nevnes hans kristologiske studier, blant annet The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook; Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural. En annen bok med teologisk innhold er Amar con obras: a Dios y a los hombres; Naturaleza, gracia y gloria, med forord av kardinal Ratzinger. I 2013 ble Rafael Serranos intervju med ham utgitt i boken Sobre Dios, la Iglesia y el mundo. Blant hans verk finnes også to filosofiske studier: El marxismo: teoría y práctica de una revolución og Voltaire: Tratado sobre la tolerancia. Han er i tillegg medforfatter av en rekke monografier og har skrevet mange artikler om teologi og filosofi.

Han har vært generalvikar i Opus Dei siden 1994 og ble utnevnt til prelaturets hjelpevikar i 2014. I de siste 20 årene fulgte han den forrige prelaten, Javier Echevarría på hans pastorale reiser til over 70 land. Da han studerte teologi i Roma på 1960-tallet, bodde han på samme sted som den hellige Josemaría Escrivá, Opus Deis grunnlegger. Han er fra ungdommen av en engasjert tennistilhenger, og spiller fremdeles tennis selv.

Opus Deis tredje valgkongress har etter valget godkjent prelatens utnevnelser av msgr Mariano Fazio (Buenos Aires, Argentina, 1960) til generalvikar og fader Antoni Pujals i Genegreda (Terrassa, Spania, 1955) til sentral sekretærvikar (han har vært vikar for Opus Deis delegasjon i Katalonia fra 2002 til 2016).