Antall artikler: 104

Hvilke goder kan medarbeidere oppnå?

Opus Deis medlemmer ber daglig for alle som på en eller annen måte har hjulpet eller hjelper prelaturet til å utføre sitt oppdrag i Kirken.

Medarbeidere

17 spørsmål om Prelaturet

Hvilken forskjell er det mellom en vanlig katolikk og en person i Opus Dei? Hvorfor finnes det ikke flere prelaturer? Tilhører lekfolket også prelaturet, eller er det bare prestene? Vi har samlet de 17 vanligste spørsmålene og her er de korte svarene.

Personalprelatur

Fra landet? Nei, fra småstedet...

Hipólito har arbeidet med mange ting: på en kjøleskapsfabrikk, som omreisende bokselger, i et inkassobyrå osv., til han til slutt fikk jobb i Postvesenet, men fortsatte likevel med mange andre arbeidsoppgaver.

Medarbeidere

De unge prestenes tilpasning til presteembetet

I begynnelsen av året ble det holdt en studieuke for prester i Castello di Urio (Como, Italia), som dette året hadde som tema ”De unge prestenes tilpasning til presteembetet: rikdommen i møtet mellom gamle og nye generasjoner”.

Presteselskapet av Det hellige kors

24 timer i døgnet, 365 dager i året

Fader José Carlos González Sánchez fra Carabanchel, en bydel i Madrid, er sogneprest i menigheten Herrens Inkarnasjon i distriktet San Blas. Vi snakker med ham om hans kapell for uavbrutt eukaristisk tilbedelse og om andre ting.

Presteselskapet av Det hellige kors

Katia ”Katia, hva er det viktigste i livet?”

Katia er født i Ukraina og har studert engelsk og fransk på et universitet i Moskva. Hun er numeraria, og i denne videoen forteller hun om hvordan hun konverterte og oppdaget sitt kall.

Opus Dei

Presentasjon av Opus Deis regionalvikar for Nordvest-Europa

Opus Deis prelatur ledes av prelaten, som er utnevnt av paven. For å kunne utføre sin pastorale oppgave har prelaten vikarer til å hjelpe ham som befinner seg i regionene der Opus Dei opererer.

Opus Dei i Norge

Video i Presteåret: Messen

Prestene er til for eukaristiens skyld. I presteåret viser vi en kort video med refleksjoner over messefeiringen som sentrum i det kristne liv.

Opus Dei

Video om presteåret: De troendes prestelige sjel

Presteåret som ble kunngjort av Benedikt XVI fortsetter. På denne videoen handler det om betydningen av den ”prestelige sjel” som alle vi døpte troende er i besittelse av (3 min 1 sek)

Opus Dei

80 prester på Castello di Urio

Undervisningen innen menighetens pastorale virksomhet står overfor en utfordring.

Presteselskapet av Det hellige kors