Medlemmer i Opus Dei

Av de 90 000 medlemmene er 98 % lekfolk, menn og kvinner, og flertallet er gift. De resterende 2 % er prester.

Flertallet av Opus Deis medlemmer søker Gud også i ekteskapet.

PRESTER OG LEKFOLK

Opus Dei består av en prelat, et eget presteskap og lekfolk, både menn og kvinner. I Opus Dei finnes det ikke forskjellige grader av lekfolk. Det finnes bare forskjellige måter å leve et og samme kristne kall ifølge enhvers personlige omstendigheter: gift eller ugift, frisk eller syk osv.

Flertallet av Opus Deis medlemmer kalles supernumerarier, vanligvis gifte menn eller kvinner, og for disse opptar familielivet den fremste plassen i deres kristne liv. Supernumerariene utgjør for tiden ca. 70 % av Opus Deis medlemmer.

Resten av prelaturets medlemmer er menn og kvinner som av apostoliske grunner påtar seg å leve i sølibat. Assosierte medlemmer i prelaturet lever med sin familie, eller der det passer best av yrkesmessige årsaker.

Numerariemedlemmene bor vanligvis i Opus Deis sentre slik at de fullt og helt kan stå til disposisjon for å ta hånd om de apostoliske aktivitetene og undervisningen av de andre medlemmene i prelaturet. De assisterende numerariene vier seg først og fremst til å ta hånd om husarbeidet i prelaturets sentre, og dette utgjør hoveddelen av deres yrkesarbeid.

Prelaturets prester kommer fra lekmennene i Opus Dei: numerariemedlemmer og assosierte, som har uttrykt sin villighet til å bli prester, og etter å ha tilhørt prelaturet i mange år samt gjennomført de studier som presteembetet krever, og deretter blir innbudt av prelaten til å ta imot prestevielsens sakrament. Deres pastorale arbeid er innrettet først og fremst mot å tjene prelaturets medlemmer og den apostoliske virksomhet disse driver.

FAMILIEATMOSFÆRE

Et karaktertrekk i Opus Dei er den kristne familieatmosfæren. Denne atmosfæren råder i all den virksomhet prelaturet organiserer. Det uttrykkes også på en materiell måte i den hjemlige trivsel som finnes i disse sentrene, en enkel og tillitsfull omgangstone samt at alle anstrenger seg for å ha en holdning av tjenestevillighet, forståelse og taktfullhet i hverdagslivet.

NOEN FAKTA

Prelaturet består av mer enn 90 000 personer, der ca 2 000 er prester. Omtrent halvparten av det totale antallet er kvinner og halvparten menn.