Antall artikler: 13

Hva er Presteselskapet av Det hellige kors?

I denne videoen gis en kort forklaring om Presteselskapet av Det hellige kors, en sammenslutning av prester som er uatskillelig forent med prelaturet Opus Dei, og som har som mål å fremme hellighet hos sekularprester i utøvelsen av deres virke i Kirkens tjeneste.

Presteselskapet av Det hellige kors

Krav og opptakelse

Preseter som er inkardinert i forskjellige bispedømmer (og diakoner som uttrykkelig erklærer at de ønsker å gå videre til presteskapet) kan be om opptakelse i Presteselskapet av Det hellige kors som assosierte eller supernumerarier.

Presteselskapet av Det hellige kors

En sammenslutning av prester

Presteselskapet av Det hellige kors er en sammenslutning av prester som er uatskillelig forent med Opus Deis prelatur.

Presteselskapet av Det hellige kors

Historie av Presteselskapet av Det hellige kors

Presteselskapet av Det hellige kors springer ut av den kjærlighet den hellige Josemaría følte for alle prester og i den hendelsen som fant sted 2. oktober 1928 da Herren lot ham "se" Opus Dei. Men den konkrete foranledningen kom noen år senere, i 1943.

Presteselskapet av Det hellige kors

Noen grunnleggende trekk ved Opus Deis spiritualitet

Opus Deis oppgave i Kirken er å støtte bestrebelsene etter hellighet midt i verden. Fire av de grunnleggende trekkene som henger nøye sammen er beskrevet nedenfor: barnekår hos Gud, et helhetlig liv, helliggjørelsen av arbeidet, og fromhet overfor Kirkens lære.

Presteselskapet av Det hellige kors

Medlemmer og medarbeidere

Når noen ber om medlemskap i Presteselskapet av Det hellige kors gjør han det utfra en dyp overbevisning om Guds kall til å søke hellighet midt i verden i overensstemmelse med Opus Deis spiritualitet.

Presteselskapet av Det hellige kors

En støtte i prestetjenesten

Presteselskapet av Det hellige kors tilbyr sine medlemmer og de prester og diakoner som deltar i selskapets aktiviteter hjelp for å støtte deres åndelige liv, deres læremessige og pastorale utdannelse og den broderlige enheten mellom prestene.

Presteselskapet av Det hellige kors

De unge prestenes tilpasning til presteembetet

I begynnelsen av året ble det holdt en studieuke for prester i Castello di Urio (Como, Italia), som dette året hadde som tema ”De unge prestenes tilpasning til presteembetet: rikdommen i møtet mellom gamle og nye generasjoner”.

Presteselskapet av Det hellige kors

24 timer i døgnet, 365 dager i året

Fader José Carlos González Sánchez fra Carabanchel, en bydel i Madrid, er sogneprest i menigheten Herrens Inkarnasjon i distriktet San Blas. Vi snakker med ham om hans kapell for uavbrutt eukaristisk tilbedelse og om andre ting.

Presteselskapet av Det hellige kors

80 prester på Castello di Urio

Undervisningen innen menighetens pastorale virksomhet står overfor en utfordring.

Presteselskapet av Det hellige kors