Plass i Den katolske kirke

Den åndelige utdannelse som Opus Dei tilbyr kompletterer det arbeid som gjøres i de lokale kirkene. De personer som blir medlemmer i Opus Dei fortsetter å være medlemmer i det bispedømme de tilhører.

Prelaturets organisering

Prelaturet styres av en prelat i Roma, i enhet med kirkeretten og Opus Deis egne statutter. Den nåværende prelaten er msgr. Fernando Ocáriz.