Ånd

Opus Dei hjelper oss til å møte Kristus i arbeidet, i familielivet og i hverdagens andre aktiviteter.

Familien, ekteskapet, arbeidet, de umiddelbare oppgaver, er alle vanlige anledninger til å møte og etterlikne Jesus Kristus

Alle døpte er kalt til å følge Kristus, å leve i samsvar med Evangeliets budskap og dessuten å gjøre det kjent. Opus Deis mål er å fremme et liv som er utformet helt i samsvar med troen under alle omstendigheter, spesielt ved å helliggjøre arbeidet, blant kristen i alle livssituasjoner.

Noen trekk ved Opus Deis ånd:

Barnekår hos Gud. ”Det å være Guds barn er grunnlaget i Opus Deis ånd” sier grunnleggeren. En kristen er et Guds barn i kraft av dåpen. Den utdannelsen som prelaturet gir fremmer i de kristne en levende bevissthet om at de er Guds barn og hjelper dem til å leve deretter: den oppmuntrer dem til å stole på det guddommelige forsyn, å være enkel overfor Gud og overfor andre mennesker, å forstå hvert menneskes verdighet som person i dybden samt menneskenes samhørighet med hverandre, å elske verden og Guds skaperverk med en ekte kristen kjærlighet, å ha sinnsro og å være optimistisk.

Hverdagsliv. ”Det er midt blant de mest materielle tingene på jorden vi skal helliggjøres, ved å tjene Gud og alle mennesker,” sa den hellige Josemaría. Familien, ekteskapet, arbeidet, de umiddelbare oppgaver, er alle vanlige anledninger til å møte og etterlikne Jesus Kristus, strebe etter å vise kjærlighet, tålmodighet, ydmykhet, flid, rettferdighet, glede og de menneskelige og kristne dydene i alminnelighet.

Å helliggjøre arbeidet. Å helliggjøre arbeidet vil si at man utfører det bra, med yrkesmessig kompetanse og med et kristent sinnelag, det vil si av kjærlighet til Gud og i menneskenes tjeneste. På denne måten vil det daglige arbeidet bli til et sted der vi møter Kristus.

Bønn og offer. Opus Deis undervisning minner om behovet for å fremme bønnen og den forsakelsen som tilhører den kristne ånd. Prelaturets medlemmer deltar daglig i den hellige messe, leser evangeliet, tar ofte imot botens sakrament og streber etter å øke sin ærbødighet for Jomfru Maria. For å etterlikne Jesus Kristus anstrenger det seg også for å gjøre små oppofrelser, spesielt slike som hjelper til å oppfylle deres plikter eller gjør tilværelsen bedre for andre. De faster også og gir almisser.

Et helhetlig liv. Opus Deis grunnlegger forklarte at den kristne som arbeider midt i verden ikke bør leve ”et slags dobbeltliv: på den ene siden det indre livet, relasjonen til Gud; på den andre siden, klart atskilt fra dette, familie- og yrkeslivet, dessuten de sosiale forbindelsene.” Tvert om, sa han, ”det finnes ett eneste liv, bestående av kjøtt og ånd, og det er dette livet som – med sjel og legeme – skal være hellig og fylt av Gud.”

Frihet. Opus Deis medlemmer er samfunnsmedlemmer med samme rettigheter og plikter som andre samfunnsmedlemmer. I sine politiske, økonomiske, kulturelle og liknende engasjement handler de med personlig frihet og personlig ansvar, uten å blande inn Kirken eller Opus Dei i sine avgjørelser, eller hevde at deres egne avgjørelser er de eneste som stemmer overens med troen. Dette innebærer at man respekterer andres frihet og meninger.

Kristen kjærlighet. Den som kjenner Kristus finner en skatt som han ikke kan la være å dele med andre. De kristne er Jesu Kristi vitner og sprer hans håpefulle budskap blant slektninger, venner og kolleger, gjennom sitt eksempel og gjennom sine ord. Som grunnleggeren hevder: ”Ved at vi side ved side engasjerer oss i samme streben som våre arbeidskamerater, våre venner og våre slektninger, kan vi hjelpe dem til å nærme seg Kristus.” Denne iver etter å gjøre Kristus kjent er uatskillelig fra viljen til å bidra til å løse omgivelsenes materielle behov og sosiale problemer.