Apostoliske initiativ

Noen apostoliske initiativer startet av medlemmer i Opus Dei.

Apostoliske initiativ
Opus Dei - Apostoliske initiativ

Norge

Det finnes ennå ikke noe Opus Dei-senter i Norge, men siden 1984 har det vært holdt regelmessige aktiviteter, særlig har en av Opus Deis prester holdt retretter i forskjellige kirker som sognepresten har stilt til disposisjon. For tiden holder en prest fra Opus Dei retretter både for menn og for kvinner i Oslo hver måned. Det holdes regelmessig retretter både i Stavanger og i Bergen.

For mer informasjon:

Aktiviteter for menn: kontakt Opus Deis informasjonskontor: [email protected]

Aktiviteter for kvinner: kontakt informasjonsansvarlig for Skandinavia: [email protected]

Sverige

Stockholm

Lärkstadens Studiecentrum og Ungdomsföreningen Klubb Bierkan

Studiesenter og studenhjem for menn. Aktiviteter for skoleelever i Klubb Bierkan. Det gis også undervisning i kristen spiritualitet for voksne menn.

Tyrgatan 2
114 27 Stockholm
Tfn 08-20 42 50

Lärkstadens Studiecentrum [email protected]
Klubb Bierkan [email protected]


Norrholm-Akademin

Aktiviteter for kvinner.

Valhallavägen 120
144 41 Stockholm
tfn 08-667 44 33

Studiecentrum Ateneum og Klubb Solvändan.

Studiesenter og studenthjem for kvinnelige studenter. Aktiviteter for unge i Klubb Solvändan.

Valhallavägen 68
114 27 Stockholm
Tfn +46 (8) 411 43 44
[email protected]

Utbildningscentrum Trädlärkan

Friggagatan 10
114 27 Stockholm,
Tfn 08-21 68 85
[email protected]

Malmö

Utbildningscentrum Altona og Klubb Söderåsen

Studiesenter og studenthjem for kvinnelige studenter. Aktiviteter for unge i Klubb Söderåsen.

Södra Promenaden 61
211 38 Malmö
Tfn 040-17 02 20
[email protected]

Fridhem Forum

Aktiviteter for menn og ungdommer.

Adolf Fredriksgatan 23
217 74 Malmö
Tfn 040 12 13 51
[email protected]

Göteborg

Aktiviteter for menn: kontakt Opus Deis informasjonskontor: [email protected]

Aktiviteter for kvinner: kontakt informasjonsansvarlig for Skandinavia: [email protected]

Danmark

Aktiviteter for menn: kontakt Opus Deis informasjonskontor: [email protected]

Aktiviteter for kvinner: kontakt informasjonsansvarlig for Skandinavia: [email protected]

Informationsansvarig för Opus Dei i Skandinavien

Joanna Engstedt

Mobil +46-(0)73-978 22 35

[email protected]