Antall artikler: 9

Hva vil det si å være medarbeider i Opus Dei?

Medarbeidernes oppgave er å hjelpe prelaturets apostoliske virksomheter.

Medarbeidere

Hva er en medarbeider i prelaturet Opus Dei?

Opus Deis medarbeidere er mennesker som uten å være medlemmer av prelaturet medvirker i Opus Deis apostoliske arbeid på forskjellige måter.

Medarbeidere

Hvordan blir man utnevnt til medarbeider i Opus Dei?

Opus Deis regionalvikar utnevner en person til medarbeider etter forslag fra noen av prelaturets medlemmer. Når dette forslaget er godkjent bekjentgjøres det til vedkommende person.

Medarbeidere

En australsk familiejul med amerikansk smak

Piaf Kroeger er medarbeider i Opus Dei og bor i Sydney i Australia. Hun er mor, deltidslærer, gift med Kevin og har fire barn. Kevin kommer fra Hannibal, Missouri i USA.

Medarbeidere

Juan Carlos: Et frø i mitt indre

Juan Carlos er fra Uruguay. I sitt arbeid som bokbinder kom han en dag til å arbeide med noen bøker skrevet av den hellige Josemaría.

Medarbeidere

Som en bensinstasjon

Christian vokste opp i en luthersk del av Tyskland. Lesning av Den katolske kirkes katekisme og Veien fikk ham til å bestemme seg for å bli katolikk og medarbeider i Opus Dei.

Medarbeidere

Hvilke goder kan medarbeidere oppnå?

Opus Deis medlemmer ber daglig for alle som på en eller annen måte har hjulpet eller hjelper prelaturet til å utføre sitt oppdrag i Kirken.

Medarbeidere

Fra landet? Nei, fra småstedet...

Hipólito har arbeidet med mange ting: på en kjøleskapsfabrikk, som omreisende bokselger, i et inkassobyrå osv., til han til slutt fikk jobb i Postvesenet, men fortsatte likevel med mange andre arbeidsoppgaver.

Medarbeidere

Medarbeidere

Man kan på forskjellige måter bidra til det apostoliske arbeidet som prelaturet utfører, uten å behøve å være medlem av prelaturet.

Medarbeidere