Opus Dei i Norge
Country map

Etablering

I 1984 kom de første Opus Dei-medlemmene til Stockholm og Nord-Europa-regionen ble dannet. Den besto av Sverige, Norge, Danmark og Finland og etter hvert også de baltiske statene. En deling ble gjennomført i 1997 og Sverige, Norge og Danmark ble regionen Skandinavia. Siden en omorganisering i 2022 utgjør Skandinavia, Nederland, Irland og Storbritannia den nye regionen Nordvest-Europa.