Opus Dei i Norge
Country map

I 1984 etablerte de første medlemmene av Opus Dei seg i Stockholm, der regionalvikaren for de skandinaviske landene holder til. Regionen består nå av Sverige, Danmark og Norge.