PASTORĀLĀS VĒSTULES

Prelāta vēstījums (2020. gada 1. aprīlis)

Dažas dienas pirms Lielās nedēļas un šajā tik lielo ciešanu laikā monsinjors Fernando Okariss aicina mūs lūkoties uz Krustā sisto Kristu, kurš mūs glābj un ir cerības avots.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Jau tuvojas Lieldienas – laiks, kurā liturģija mūs aicina pārdomāt par lielajiem Dieva mīlestības pret mums noslēpumiem. Šajā ciešanu situācijā, kad cilvēki visā pasaulē cieš pandēmijas dēļ, lūkosimies bieži uz Krustā sisto Jēzu Kristu. Kā Pāvests aicināja mūs apcerēt 27. martā, centīsimies saskatīt šajā Svētajā Krustā mūsu pestīšanas enkuru, kas novērš kuģa bojāeju. No turienes Jēzus izgaismo ciešanu jēgu un ...