PASTORĀLĀS VĒSTULES

2018. gada augusta vēstule

Opus Dei Prelāts, Mons. Fernando Ocáriz, sutīja šo vestījumu, mūsu Kunga Parveidošanas svētkos.

Šajos mēnešus, ko pavadīju dažādos braucienos, es tiku piepildīts ar pateicību Kungam, redzot, kā daudzās vietās, manas meitas un dēli uzsāk un attīsta projektus, lai Kristus vēstījums un aicinājums uz svētumu sasniegtu daudzas dvēseles. Dažas no šīm iniciatīvām ir liela mēroga, citas ir mazākas, un tās visas raksturo kalpošanas gars un patiesas draudzības attiecības ar cilvēkiem, kas tajās piedalās. Ir skaisti redzēt visur to pašu garu ar tik dažādām sejām ...