PASTORĀLĀS VĒSTULES

Prelāta vēstījums (2020. gada 20. jūlijs)

Saskaroties ar mūsu pašu ievainojamību, monsinjors Okariss mums atgādina, ka Kristus apzinājās Viņa mācekļu vājības un viņu pagātni, kad Viņš tos izvēlējās, bet zināja arī, ka Svētais Gars ir stiprāks par to visu.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Turpināsim lūgties kopā, kā mēs to darījām 26. jūnija Misē, kas tika raidīta tiešsaistē, par cilvēkiem, kurus esam zaudējuši pandēmijas dēļ, kura daudzās valstīs joprojām pieņemas spēkā. Atbalstīsim ar savām lūgšanām un, ja iespējams, arī savu rīcību tos, kuri cieš no tās sekām personiskajā, ģimenes, veselības vai finanšu līmenī. Tas viss turpina likt mums apzināties ievainojamību, kas ir daļa ...