PASTORĀLĀS VĒSTULES

Prelāta vēstījums (2019. gada 1. oktobrī)

Tuvojoties 2. oktobrim, Prelāts mūs aicina veicināt optimismu un dedzību dievišķajā piedzīvojumā – iepazīstināt visus vīriešus un sievietes ar Kristu.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Septembra mēnesī Romā mēs veltījām dažas dienas pārdomām par kristīgās izglītošanās nepieciešamību un izaicinājumiem mūsdienās. Cita starpā mēs apcerējām mūsu Tēva pārliecību, ka Opus Dei sniegtajai formācijai jābūt vērstai uz “optimisma un dedzības pilnu kristiešu izglītošanu, kuri ir spējīgi īstenot savu dievišķo piedzīvojumu pasaules vidū” (1939. gada 2. oktobra vēstule).

Dzīvosim un palīdzēsim citiem dzīvot ar cerības pilnu optimismu ...