Number of articles: 34

Ticība 20 gados (1): Alkas uzzināt vairāk

Kristina: “Ticība neliek man savā dzīvesveidā būt krasi atšķirīgai no citiem, bet piešķir visiem maniem darbiem spēcīgāku pulsu… Lai cik zināšanu tu būtu ieguvis, tev aizvien atradīsies kaut kas jauns ko iemācīties no citiem…Tāpat ir arī ar mūsu ticību. Mums jāturpina mācīties par Dievu un jāaug savā ticībā.”

Kristīgā dzīve

Ticība 20 gados (Ievads): Kas ir ticība?

“Kas ir ticība? Ticība man ir spēks, kas dzen mani uz priekšu…Tā nozīmē atrast dzīves ceļu un padarīt katru lietu skaistu, un reizē arī iegūt dzīves jēgu…”

Kristīgā dzīve

Vecāku tiesības uz savu bērnu izglītību (I)

Lai gan bērnu izglītībā un audzināšanā ir iesaistīti daudzi līdzdarbinieki, tomēr tieši vecāki vienmēr ir galvenie atbildīgie par savu bērnu izglītību un audzināšanu, kā tas ir parādīts šajā rakstā.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Vecāku tiesības uz savu bērnu izglītību (2)

Šajā tekstā tiek izskaidrots, ka līdz ar ģimeni arī valstij un baznīcai ir obligāti pienākumi izglītības jomā.

Materiāli par kristīgo dzīvi