Number of articles: 3

Lūgšanas karte

Šeit ir pieejama lūgšanas karte lai caur Gvadalupes starpniecību varam saņemt dāvanas no Dieva.

Gvadalupe Ortisa de Landasuri (Guadalupe Ortiz de Landázuri)

Gvadalupes biogrāfija

Pāvest Francisks ir atzinis par svētīgu Guadalupi Orstisu de Landasuri, viena no pirmajām Opus Dei sievetēm, ķīmiķe, zinātniece un skolotāja.

Dzīve un stāsti

#TadaPatiDienakaSodien 1944. gada 19. marts

Publicējam vēstuli, ko pirms 75 gadiem svētā Jāzepa svētkos pašrocīgi uzrakstīja Gvadalupe Ortisa de Landasuri, lai lūgtu savu uzņemšanu Opus Dei.

Gvadalupe Ortisa de Landasuri (Guadalupe Ortiz de Landázuri)