Lūgšanas karte

Šeit ir pieejama lūgšanas karte lai caur Gvadalupes starpniecību varam saņemt dāvanas no Dieva.

Svētīgā

Gvadalupe Ortisa de Landasuri

Lūgšana

Dievs Tēvs , dāvā man ar svētīgās Gvadalupes aizbildniecību , lai , tāpat kā viņa, arī es spētu ar mīlestību īstenot ikdienas darbu un nodot visiem Iīdzcilvēkiem ticību un prieku, un lai tādējādi aizvien vairāk cilvēku Tevi iepazītu un mīlētu. Parādi savu labvēlību , ievedot Gvadalupi svēto kārtā , un ar viņas starpniecību uzklausi šo manu lūgumu ... (izteikt lūgumu). Amen

Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija … Gods lai ir Tēvam …

prayer card pdf.file download